Toyota KATA inovatívny prístup v zlepšovaní procesov

Praktický tréning plný simulačných hier a prípadových štúdií na pochopenie inovatívneho prístupu tvorby novej kultúry zlepšovania procesov. Zameraný na dosahovanie stanovených cieľov mimo komfortnej zóny. Už počas 2 dňového tréningu získate plno námetov, pohľadov, inšpirácii pre rozvoj vášho vlastného systému rozvoja koučov a zlepšovateľov.

Odporúčame

Cieľová skupina

Pracovníci útvaru riadenia výroby, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania, spervízori.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

 • Pochopenie rozdielu súčasného a nového prístupu k zlepšovaniu.
 • Pochopiť význam neustáleho zlepšovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zmena návyku pri procese zlepšovania.
 • Naučiť sa ako zvýšiť schopnosť riešiť problémy mimo komfortnú zónu
 • Naučiť sa dosahovať stanovené ciele a ich rozpad na dielčie cieľové stavy
 • Pochopiť význam neustáleho zlepšovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Naučiť sa základom KATA koučingu a KATA zlepšovania.

PROGRAM

1. Deň

ZLEPŠOVANIE PROCESOV – KATA PRÍSTUPOM

 • Technologické zmeny okolo nás.
 • Pochopenie čo robia najlepšie spoločnosti ináč.
 • Inovatívny spôsob zlepšovania Toyota KATA vs. súčasné systémy.
 • Kultúra ako výstup denného správania.
 • Naše názory (mindset) ako súhrn našich skúseností.
 • Zmena správania.
 • Nesystematické vs. systematické riešenie problémov.
 • Nový spôsob myslenia a konania.
 • Nová cesta a hranica poznania problému.
 • Koreňová príčina a návrh riešenia.

Sumarizácia dňa

 • Sumarizácia získaných poznatkov.
 • Návrh vlastného akčného plánu.

2. Deň

ROZVOJ KOUČOV – KATA PRÍSTUPOM

Sumarizácia predchádzajúceho dňa

 • Definovanie výzvy.
 • Analýza súčasného stavu a poznania.
 • Definovanie cieľového stavu a rozloženie cieľa na menšie celky.
 • Prostredie pre neustále zlepšovanie.
 • Role zlepšovateľa, kouča 1, kouča 2.
 • Prípadová štúdia, hra.
 • Koučovacia tabuľa a význam jednotlivých formulárov.
 • Zoom in – zoom out.
 • Vybrané techniky riešenia problémov.
 • Základy koučingu vo výrobe.
 • Využívanie 5 koučovacích otázok pre dosahovanie cieľov.

Sumarizácia tréningu

 • Sumarizácia získaných poznatkov.
 • Návrh vlastného akčného plánu.

Výstupný profil absolventa

Počas tréningu budú jednotliví účastníci trénovať role Zlepšovateľa, Kouča 1. a Kouča 2. Zároveň im budú poskytnuté vstupné materiály, ktoré budú môcť po skončení tréningu používať v rámci svojho procesu. Budú schopní stanoviť smer alebo víziu pozorovaného procesu, pomenovať súčasný stav, budúci krátkodobý cieľ a identifikovať prekážky. Počas tréningu budú využívané vybrané LEAN metódy, ktoré im prakticky pomôžu definovať jednotlivé kroky alebo experimenty postupu k cieľovému stavu. Budú schopní jednotlivé kroky vizualizovať na koučovacej tabuli. V rámci interakcie Kouča a Zlepšovateľa budú schopní viesť koučovací rozhovor v zmysle KATA prístupu.

Časté otázky

Pre aké spoločnosti je tréning zameraný?

Prístup Toyota KATA koučing a zlepšovanie je určený pre výrobné ako aj nevýrobné spoločnosti. Okrem výrobných spoločností sme aplikovali prístup aj v spoločnosti, ktorá sa zaoberá implementáciou informačného systému.

Je možné urobiť DEMO ukážku priamo u nás v podniku?

Áno, po vzájomnej dohode vieme urobiť DEMO ukážku v rozsahu 2-3 hodiny priamo u Vás.

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Tréner KATA

Roman Bače

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.