Začnime spolu

Krátko popíšte Vaše očakávania.

Typické okruhy riešené on-line:

Moderovanie workshopov spojených s problémami nekvality.

Mentoring správnosti a vhodnosti aplikovaných metód priemyslového inžinierstva.

Podpora analýzy a spracovania údajov v rámci bežiacich projektov.

Krízové riadenie spoločnosti.

Motivácia tímu k inováciám.

Riadenie projektových tímov.

 

 

On line Consulting

Lean Six Sigma & Štatistické metódy

Vy poznáte svoj biznis. My poznáme štatistické metódy.
Vy máte problém s riešením. My máme skúsenosti.

Ušetrite svoj čas a využite konzultácie s nami pre riešenie vašich problémov s kvalitou a stabilitou procesov. Pre viac informácií ako začať nás kontaktujte.

Konzultácia je možná on-site, telefonicky, emailom, alebo cez web conferencing.