Configurator of collaboration

Aký je Váš súčasný stav?

Nepoznám problémPoznám problém

Problem Unknown

Nepoznám problém

PRÍZNAKY

 • Klesá Vám výkon,
 • neplníte termíny,
 • neviete ako zvýšiť výkon,
 • neviete ako zvýšiť produktivitu.

NÁŠ NÁVRH POSTUPU

VSTUPNÁ ANALÝZA

 • Zmapujeme vybranú prevádzku resp. celý materiálový tok,
 • identifikujeme úzke miesta a obmedzenia výkonnosti,
 • vydefinujeme potrebné kroky pre zlepšenie stavu,
 • navrhneme plán rozvoja ľudí,
 • vyberieme pilotný projekt,
 • zrealizujeme pilotný projekt.

Solution unknown

Nepoznám riešenie

PRÍZNAKY

 • Neviete ako problém odstrániť,
 • nepoznáte riešenie,
 • nemáte skúsenosti,
 • nepoznáte vhodné metódy,
 • neviete ako a kde začať.

NÁŠ NÁVRH POSTUPU

PILOTNÝ PROJEKT

 • Definujeme si konkrétne a merateľné ciele projektu,
 • zložíme tím 4ic a interných pracovníkov,
 • navrhneme riešenie problému,
 • podieľame sa na riešení problému.

TRÉNINGY A ROZVOJ

 • Vytrénujeme Vašich pracovníkov pre správne používanie metód katalóg tu

Known solution

Poznám riešenie

PRÍZNAKY

 • Viete kde je problém a poznáte aj riešenie,
 • nepoznáte však možných partnerov vhodných pre realizáciu riešenia,
 • nemáte internú kapacitu na riadenie a odbornú pomoc pri projekte.

NÁŠ NÁVRH POSTUPU

PARTNERSTVO NA VÝSLEDKU

 • Vydefinujeme vhodný spôsob riešenia automatizácie, robotizácie, digitalizácie a pod.,
 • spracujeme zadanie,
 • nájdeme vhodných partnerov,
 • vyberieme vhodné riešenie,
 • vypočítame návratnosť,
 • zabezpečíme koordináciu projektu.

Known solution & partner 

Poznám riešenie aj partnerov

PRÍZNAKY

 • Poznáte riešenie aj partnerov,
 • chcete však nezávislý pohľad a zhodnotenie Vášho návrhu,
 • hľadáte oponentúru, inšpirácie a trendy.

NÁŠ NÁVRH POSTUPU

KONZULTÁCIE

 • Porozumieme návrhom Vášho interného tímu,
 • posúdime iné možnosti riešenia problému, prípadne doplníme Vaše riešenie,
 • zadefinujeme výhody a nevýhody návrhov.

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting

Legionárska 221/1, 010 01 Žilina