Metóda MTM/UAS (Universal Analysis System)

Spotrebu výrobných a montážnych operácií hlavne v podmienkach automotive je možné definovať aj inak ako priamym pozorovaním. Štandardom sú väčšinou metódy vopred určených časov. Základnom je MTM od ktorej sú odvodené viaceré metódy. Medzi najpoužívanejšie patria MTM, MTM/UAS a metodika MOST (BASIC a MINI).

Odporúčame

Cieľová skupina

Normovači, priemysloví inžinieri, technológovia, lídri produktových a výrobných tímov, vedúci vo výrobe, špecialisti na produktivitu

Naše odporúčanie

Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, u ktorých sa vyžaduje práca so spotrebou času využitím metód vopred určených časov.

Odporúčaný rozsah

3 dňový seminár (2 dni teória + 1 deň praktické precvičenie). Odporúčame + 1 extra deň* (kontrolný deň, konzultácie, prezentácia)

Obtiažnosť

Cieľ

Cieľom seminára je:

 • Naučiť sa vykonávať rozbor operácie na základné pohyby
 • Porozumieť základným výhodám metód vopred určených časov
 • Základné prvky MTM/UAS – uchopovanie, umiestňovanie, práca s pomôckou, nastavovanie
 • Štandardné prvky – lepenie, vybaľovanie, úprava povrchu, kontrola, skrutkovanie
 • Naučiť sa pracovať s formulárom MTM/UAS
 • Naučiť sa všímať si základné pohyby a analyzovať video

PROGRAM

1.-2. DEŇ

Metodika MTM/UAS

 • Základné predpoklady fungovanie systému normovania
 • Aká je úloha „normovača“
 • Popis metodiky u Vás – prezentácia zodpovedného pracovníka
 • Zhodnotenie fungovania – audit
 • Ako začať „po novom“
 • Spotreba času u človeka a stroja
 • Spotreba času v priebehu pracovnej zmeny – rozbor, štruktúra, členenie
 • Výpočet čistého času
 • Výpočet prirážok
 • Výpočet prípravného času
 • Normovanie práce pri rôznych procesoch:
  • o jednoduché pracovisko
  • o výrobná alebo montážna linkao viacstrojové práce
 • Ukážky riešených projektov vo firmách

3. DEŇ

Praktický deň

 • Natáčanie vybraných operácií vhodných na analýzu metodikou MTM/UAS
 • Analýza v skupinách
 • Prezentácia výstupov
 • Analýza chýb a úprava výstupov
 • Zadefinovanie pravidiel fungovania metodiky vo firme
 • Archivácia dát a zjednodušenie používania metodiky
 • Zadanie domácej úlohy pre extra deň

4. DEŇ

Extra deň (po dohode)

 • Kontrola úloh – prezentácia jednotlivcov
 • Kontrola chýb a otázok
 • Úprava výstupov

Výstupný profil absolventa

Po absolvovaní bude účastník schopný samostatne pracovať s metodikou MTM/UAS, analyzovať operácie vo výrobe a montáži. Je schopný používať formulár, dátové karty ako aj excelovskú podporu.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Kedy odporúčate realizovať EXTRA DEŇ?
Po dohode je možné s odstupom dvoch týždňov vykonať 1 konzultačný extra deň. Účastníci dostanú úlohy po úvodnom tréningu – video + analýza MTM/UAS. Následne budú prezentovať výsledky, otázky, ktoré vznikli pri domácich úlohách.
Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Matúš Višňanský

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina