Praktické normovanie práce

Každá výrobná aj nevýrobná firma rieši produktivitu práce svojich pracovníkov a strojov. Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako vo firme realizovať proces normovania práce, ktorý je základom pre správny výpočet a meranie produktivity. Tento proces má byť systematicky postavený použitím platnej metodiky pre tvorbu a konštrukciu noriem.

Obsahový profil seminára je doplnený ukážkami z rôznych projektov normovania spotreby času a jej výsledkov v priemyselných podnikoch a v službách.

Odporúčame

Cieľová skupina

Normovači, priemysloví inžinieri, technológovia, lídri produktových a výrobných tímov, vedúci vo výrobe, špecialisti na produktivitu.

Naše odporúčanie

Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, u ktorých sa vyžaduje práca so spotrebou času, navrhovaním pracovísk a liniek, navrhovaním pracovných postupov

Odporúčaný rozsah

6 dní (3 + 3 dni)

Obtiažnosť

 

Cieľ

Cieľom seminára je:

 • Získať nevyhnutné znalosti v oblasti normovania práce
 • Porozumieť súvislosti normovania a produktivity
 • Naučiť sa vnímať pridanú a nepridanú hodnotu operácie
 • Nástroje pre znižovanie spotreby času
 • Nástroje pre zlepšenie vyťaženia a využitia pracovníkov

PROGRAM

1.-2. DEŇ

Základné metodiky normovania

 • Základné predpoklady fungovanie systému normovania
 • Aká je úloha „normovača“
 • Popis metodiky u Vás – prezentácia zodpovedného pracovníka
 • Zhodnotenie fungovania – audit
 • Ako začať „po novom“
 • Spotreba času u človeka a stroja
 • Spotreba času v priebehu pracovnej zmeny – rozbor, štruktúra, členenie
 • Výpočet čistého času
 • Výpočet prirážok
 • Výpočet prípravného času
 • Normovanie práce pri rôznych procesoch:
  • jednoduché pracovisko
  • výrobná alebo montážna linka
  • viacstrojové práce
 • Ukážky riešených projektov vo firmách

3. DEŇ

Zber dát vo výrobe

 • Kedy a ako snímkovať
 • Zákonník práce
 • Metódy zberu dát pre operáciu, pracovnú zmenu, štatistické pozorovanie
 • Určovanie výkonu a tempa
 • Porovnávanie pracovníkov
 • Ako snímkovať – pravidlá pre normovača

4. DEŇ

Praktický deň vo výrobe č. 1

 

 • Snímkovanie vo výrobe na vybraných pracoviskách, linkách
 • Vyhodnotenie snímok
 • Prezentácia nameraných údajov

5. DEŇ

Zvyšovanie produktivity

 • Analýza plytvania – činnosti pridávajúce a nepridávajúce hodnotu
 • Možnosti znižovanie spotreby času – na čo sa zamerať
 • Balancovanie vo výrobe, vyvažovanie liniek
 • Bunky – kapacita a plánovanie pracovníkov podľa požiadaviek zákazníka
 • Automatizácia a robotizácia

6. DEŇ

Praktický deň vo výrobe č.2

 • Analýza spotreby času na vybranej linke
 • Rozbor operácií
 • Definovanie potenciálov na jednotlivých pozíciách – návrhy na zlepšenie
 • Definovanie katalógu opatrení – úlohy do budúcna
 • Výpočet úspor, návratnosti, zvýšenie výkonu

Výstupný profil absolventa

Po absolvovaní bude účastník schopný stanovovať spotrebu času, definovať prirážky k čistému času, urobiť rozbor spotreby času, vyvažovať prácu na linke a v montážnej bunke, tvoriť normatívy, vykonávať snímku pracovného dňa a operácie, posudzovať viacstrojovú obsluhu a skupinovú prácu.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Matúš Višňanský

 

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina