OUR REFERENCES

Naše referencie

Zaujíma Vás spôsob našej práce a dosiahnuté výsledky?

Pozrite sa bližšie na naše referencie, spätnú väzbu a kvantitatívne vyjadrenie prínosov našej práce. Vitajte v rubrike Naše referencie.

 

Objektivizácia normatívov

Projekt ObjeKtivizácia výkonových noriem Spolupráca v oblasti normovania práce vybraných technologických operácií za účelom verifikácie súčasne používaných normatívov a zadefinovanie potenciálu pre zvýšenie produktivity práce. Intro Profil spoločnosti Strojárenská...

Mentoring riadenia údržby

Mentoring - podpora riadenia útvaru údržby Optimalizácia riadenia údržby Spolupráca v oblasti podpory riadenia a optimalizácie komplexného systému údržby výrobného závodu, s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv....

Optimalizácia lakovacej linky

Projekt Optimalizácia výkonnosti lakovacej linky Spolupráca v oblasti normovania práce jednotlivých taktov linky a definovanie opatrení zameraných na zvyšovanie výkonnosti linky. Intro Profil spoločnosti Strojárenská spoločnosť zameraná na výrobu detailov a zvarencov...