SME KONZULTAČNÁ SPOLOČNOSŤ ZAMERANÁ NA OBLASŤ PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA

ZVYŠUJTE VÝKONNOSŤ VÁŠHO BIZNISU S ROZUMOM

Novinky

Tréning

Systém údržby výrobných zariadení

Články

Six Sigma – Benchmark nástrojov pre analýzu výkonnosti procesu

Projekt

Projekty pre oblasť optimalizácie výrobného zariadenia

Odber noviniek

Optimalizujte Váš biznis už dnes!

Úvodná konzultácia zdarma

Our Consulting Services

V čom Vám vieme pomôcť?

Náš tím je pripravený analyzovať súčasný stav na úrovni podniku, prevádzky alebo pracoviska. Identifikovať úzke miesta a problémové oblasti. Navrhnúť pilotné projekty zmeny, stanoviť merateľné ciele spolupráce. Podľa požiadaviek vytvoriť jeden tím a spoločne realizovať navrhované kroky.

01. Produktivita pracovníkov

 • Ergonomické projektovanie pracoviska
 • Normovanie práce metodikou REFA
 • Normovanie práce metodikou MTM/MOST
 • Optimalizácia výkonnosti pracovníkov
 • Rozvoj osobnosti (SOFTSKILLS)

02. Efektívnosť zariadení

 • OEE metodika zlepšovania
 • OEE implementácia zberu dát
 • SMED – rýchle pretypovanie zariadení
 • TPM – produktívna údržba
 • LOTO – bezpečnosť zariadení
 • Automatizácia a robotika
 • JIDOKA / autonómnosť

03. Kvalita produktu

 • QFD návrh produktu v zmysle požiadaviek zákazníka
 • Riadenie dodávateľov a kontrola vstupnej kvality
 • POKA-YOKE zabudovanie kvality do výroby
 • SIX SIGMA stabilita vyrábanej kvality
 • FMEA prevencia a riadenie rizika
 • SPC štatistické riadenie kvality
 • PDCA / QRQC krúžky zlepšovania kvality
 • IATF 16949 tréningy a certifikačné audity

04. Zosúladenie toku a priestoru

 • Optimalizácia internej logistiky (milkrun, kanban)
 • Optimalizácia layoutu – podnik, útvar, proces
 • VSM – mapovanie toku hodnôt
 • Optimalizácia priebežnej doby spracovania zákazky
 • Hodnotenie parametrov pracovného prostredia (hlučnosť, klimatické podmienky, prašnosť …)
 • 5S – štandardizácia pracoviska

 

Get Started

Začnime spolu

OSOBNÉ STRETNUTIE

Na základe prvého kontaktu sme pripravení na osobné stretnutie, ktorého cieľom je pochopenie Vašich potrieb, vrátane firemného prostredia. Spoločne tak vieme vytvoriť zadanie pre spoluprácu.

NÁVRH MODELU SPOLUPRÁCE

Na základe zadania a našich skúseností pripravíme pre Vás najvhodnejší model spolupráce s cieľom naplniť Vaše očakávania. 

REALIZAČNÁ
FÁZA

Po odsúhlasení modelu spolupráce s jasnými cieľmi zrealizujeme zadanie v zmysle dohodnutého harmonogramu. 

VYHODNOTENIE SPOLUPRÁCE

Každá spolupráca končí transparentným výpočtom prínosov a návratnosti realizovaného projektu. Sme presvedčení, že toto je férový spôsob vzájomnej spolupráce a budovanie partnerstva.

TESTIMONIAL

Čo o nás napísali?

„Spolupráca s firmou 4industry bola na vysokej profesionálnej úrovni. Všetci, ktorí sa tohoto auditu zúčastnili ocenili dlhoročné skúsenosti auditujúcich. Na základe auditu a odporúčaní z neho vyplývajúcich sme sa dohodli aj na ďalšej spolupráci. Veríme, že s pomocou firmy 4industry consulting sa nám podarí zaviesť systém údržby a efektívnejšie vykonávať údržbárske činnosti.“

Riaditeľ výrobného závodu, textilný priemysel.

„Školenie „Rámcový prehľad normy IATF 16949 bolo pripravené a odškolené na vynikajúcej úrovni, malo správnu mieru dynamiky, hĺbky a informovanosti. Školenie nám pomohlo zorientovať sa v problematike normy, požiadavkách auditov a celkovom význame normy pre všetky úseky spoločnosti. Obzvlášť vysoko si ceníme celkový prístup, konkrétne ústretovosť a autentický záujem spoločnosti 4industry consulting, s.r.o. o náš rast a zlepšovanie našich procesov.“

Plant manager výrobného závodu, automotive.

„Spolupráca so spoločnosťou bola na vysokej úrovni, spoločnosť postupovala podľa dohodnutých podmienok, zistené výsledky boli odprezentované na stretnutí, projekt splnil naše očakávania.“

HR manažér, potravinársky priemysel.

„Analýza splnila účel, boli definované slabé a silné stránky, potenciál a možnosti zvýšenia efektivity a produktivity vybraného procesu.“

Riaditeľ a konateľ spoločnosti, služby.

our RESULTs

Dosiahli sme

Zvýšenie produktivity

+17%

Zvýšenie OEE

+23%

Zvýšenie kvality

+8%

Úspora plochy

-19%

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting

Legionárska 221/1, 010 01 Žilina