Ing. Matúš Višňanský

KONZULTANT

PROFIL

19 rokov sa venuje oblastiam zvyšovania produktivity ľudí, analýze a meraniu práce, normovaniu práce ľudí a strojov, zlepšovaniu ergonómie montážnych pracovísk, navrhovaniu liniek a buniek, optimalizácii layoutov a materiálových tokov, návrhom automatizácie a robotizácie.
Počas svojej praxe realizoval projekty a vzdelávanie vo viac ako 140 firmách rôznych odvetví so zameraním na produktivitu, logistiku, údržbu a automatizáciu. Je autorom viacerých článkov a brožúrok v odborných časopisoch. Organizoval viaceré manažérske študijné cesty v Európe a USA.

V japonskej Osake získal po manažérskom študijnom programe certifikát Advanced Production System so zameraním na princípy fungovania štíhlej výroby od spoločnosti HIDA – The Overseas Human Resources and Industry Development Association.

Nadobudnuté certifikáty:

ADVANCED PRODUCTION SYSTEM / HIDA Osaka, Japan
ARBEITSSYSTEM UND PROZESSGESTALTUNG / REFA, Bundesverband, Darmstadt
PROZESS DATEN MANAMEMENT / REFA, Bundesverband, Darmstadt
INOVÁCIE PRODUKTOV / WOIS Institute, Coburg, Germany
ROBOTIKA UNIVERSAL ROBOTS / Praha
MTM/UAS CERTIKÁT / MTM Czech, Mladá Boleslav
PROCESNÉ RIADENIE / RNDr. Marta Krajčíová, Žilina
FOCUS achieving your highest priorities / FranklinCovey
THE 7 HABITS of Highly Effective People / FranklinCovey

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina