Naše projekty

Zameranie a riešenia

Využite potenciál Vašich príležitostí pomocou projektov naplno. Vyhnite sa riziku posúvania dôležitých termínov. Svoj čas a energiu zamerajte na vytýčenie cieľa. My sa postaráme o zmapovanie východiskového stavu, komplexnú identifikáciu potenciálov Vašej spoločnosti a prioritizáciu  možných riešení.

Pre implementáciu riešení navrhnutých na mieru pre Vás, spolupracujeme s našimi dlhodobými partnermi.

Vy tak získate jedného partnera, ktorý koordinuje jednotlivé podprojekty v záujme dosiahnutia očakávaného výsledku.

OUR SOLUTIONS FOR INDUSTRY

Zameranie a riešenia pre priemysel

zameranie a riesenia

01. Produktivita pracovníkov

 • Ergonomické projektovanie pracoviska
 • Normovanie práce metodikou REFA
 • Normovanie práce metodikou MTM/MOST
 • Optimalizácia výkonnosti pracovníkov
 • Rozvoj osobnosti (SOFTSKILLS)

02. Efektívnosť zariadení

 • OEE metodika zlepšovania
 • OEE implementácia zberu dát
 • SMED – rýchle pretypovanie zariadení
 • TPM – produktívna údržba
 • LOTO – bezpečnosť zariadení
 • Automatizácia a robotika
 • JIDOKA / autonómnosť

03. Kvalita produktu

 • QFD návrh produktu v zmysle požiadaviek zákazníka
 • Riadenie dodávateľov a kontrola vstupnej kvality
 • POKA-YOKE zabudovanie kvality do výroby
 • SIX SIGMA stabilita vyrábanej kvality
 • FMEA prevencia a riadenie rizika
 • SPC štatistické riadenie kvality
 • PDCA / QRQC krúžky zlepšovania kvality
 • IATF 16949 tréningy a certifikačné audity

04. Zosúladenie toku a priestoru

 • Optimalizácia internej logistiky (milkrun, kanban)
 • Optimalizácia layoutu – podnik, útvar, proces
 • VSM – mapovanie toku hodnôt
 • Optimalizácia priebežnej doby spracovania zákazky
 • Hodnotenie parametrov pracovného prostredia (hlučnosť, klimatické podmienky, prašnosť …)
 • 5S – štandardizácia pracoviska

OUR SOLUTIONS FOR LEAN SERVICES AND ADMIN

Štíhle služby a administratíva

zameranie a riesenia

RESULT

Dosiahli sme

Zvýšenie produktivity

+17%

Zvýšenie OEE

+23%

Zvýšenie kvality

+8%

Úspora plochy

-19%

Our Partners

Spolupracujeme

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina