OUR REFERENCES

Naše referencie

Zaujíma Vás spôsob našej práce a dosiahnuté výsledky? 
Pozrite sa bližšie na naše referencie, spätnú väzbu a kvantitatívne vyjadrenie prínosov našej práce.

 

Optimalizácia lakovacej linky

Projekt Optimalizácia výkonnosti lakovacej linky Spolupráca v oblasti normovania práce jednotlivých taktov linky a definovanie opatrení zameraných na zvyšovanie výkonnosti linky. Intro Profil spoločnosti Strojárenská spoločnosť zameraná na výrobu detailov a zvarencov...

MSA – Spôsobilosť meracích systémov

praktický tréning MSA Štúdie v minitab Podpora rozvoja pracovníkov spoločnosti zameraná na pochopenie realizácie štúdií merania a vyhodnocovanie spôsobilosti meracích systémov – MSA prostredníctvom najpoužívanejšieho software Minitab® Statistical Software. Intro...

Value Stream Mapping

projekt Mapovanie hodnotového toku Spolupráca v oblasti podpory globálneho projektu zameraného na identifikáciu potenciálov výkonnosti spoločnosti formou koncernového modelu zlepšovania závodu. Intro Profil spoločnosti Globálny líder v oblasti desingu a výroby...

Audit procesov údržby

Analýza AUDIT PROCESOV ÚDRŽBY VÝROBNÝCH ZARIADENÍ Spolupráca v oblasti systémového auditu potenciálov výkonnosti a stratégie smerovania údržby výrobných zariadení, s cieľom podporiť riadenie a rozvoj útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných...

VDA 6.3

Interný audit VDA 6.3 Spolupráca v oblasti realizácie interného auditu podľa normy VDA 6.3:2016 za účelom rozvoja znalostí a zručností pracovníkov spoločnosti a identifikácie odchýlok voči požiadavkám normy. Intro Profil spoločnosti Výrobná spoločnosť dodávajúca...