OUR REFERENCES

Naše referencie

Zaujíma Vás spôsob našej práce a dosiahnuté výsledky? 
Pozrite sa bližšie na naše referencie, spätnú väzbu a kvantitatívne vyjadrenie prínosov našej práce.

 

Analýza koreňových príčin

Tréning Analýza koreňových príčin Spolupráca v oblasti rozvoja vybranej skupiny špecialistov tak, aby boli schopní nielen naplniť legislatívne požiadavky, ale aj efektívne a bezpečne vyriešiť nebezpečné udalosti prevádzkovania výrobných technológií a prijať nápravné...

Optimalizácia logistických procesov

Projekt - spolupráca v oblasti internej logistiky Implementácia milkrun systému Spolupráca v oblasti podpory pracovníkov spoločnosti zodpovedných za riešenie projektov zameraných na sťahovanie vybraných prevádzok výroby. Intro Profil spoločnosti Textilná spoločnosť...

Lean Six Sigma Green Belt akreditované školenie

Komplexný rozvojový program Six Sigma Green Belts Spolupráca v oblasti komplexného tréningového programu Six Sigma Green Belts s cieľom podporiť riadenie podnikových procesov s dôrazom na elimináciu procesnej variability a dosahovania očakávaných výsledkov. Intro...
,

Ergonomická analýza

Analýza Ergonomická analýza Analýza zameraná na hľadanie potenciálov pre zlepšenie ergonómie, zvýšenia produktivity a možností zavádzania automatizácie pre zníženie fyzického zaťaženia.  Intro Profil spoločnosti Globálna spoločnosť zameraná na povrchovú úpravu...

Shop Floor Management

Projekt Shop Floor Management Spolupráca v oblasti implementácie programu Shop Floor Management s cieľom naštartovať program pravidelného dielenského riadenia výroby. Intro Profil spoločnosti Textilná spoločnosť zameraná na výrobu a predaj pančuchového tovaru, výroba...

Objektivizácia normatívov

Projekt ObjeKtivizácia výkonových noriem Spolupráca v oblasti normovania práce vybraných technologických operácií za účelom verifikácie súčasne používaných normatívov a zadefinovanie potenciálu pre zvýšenie produktivity práce. Intro Profil spoločnosti Strojárenská...

Mentoring riadenia údržby

Mentoring - podpora riadenia útvaru údržby Optimalizácia riadenia údržby Spolupráca v oblasti podpory riadenia a optimalizácie komplexného systému údržby výrobného závodu, s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv....

Optimalizácia lakovacej linky

Projekt Optimalizácia výkonnosti lakovacej linky Spolupráca v oblasti normovania práce jednotlivých taktov linky a definovanie opatrení zameraných na zvyšovanie výkonnosti linky. Intro Profil spoločnosti Strojárenská spoločnosť zameraná na výrobu detailov a zvarencov...

MSA – Spôsobilosť meracích systémov

praktický tréning MSA Štúdie v minitab Podpora rozvoja pracovníkov spoločnosti zameraná na pochopenie realizácie štúdií merania a vyhodnocovanie spôsobilosti meracích systémov – MSA prostredníctvom najpoužívanejšieho software Minitab® Statistical Software. Intro...

Value Stream Mapping

projekt Mapovanie hodnotového toku Spolupráca v oblasti podpory globálneho projektu zameraného na identifikáciu potenciálov výkonnosti spoločnosti formou koncernového modelu zlepšovania závodu. Intro Profil spoločnosti Globálny líder v oblasti desingu a výroby...

Audit procesov údržby

Analýza AUDIT PROCESOV ÚDRŽBY VÝROBNÝCH ZARIADENÍ Spolupráca v oblasti systémového auditu potenciálov výkonnosti a stratégie smerovania údržby výrobných zariadení, s cieľom podporiť riadenie a rozvoj útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných...

VDA 6.3

Interný audit VDA 6.3 Spolupráca v oblasti realizácie interného auditu podľa normy VDA 6.3:2016 za účelom rozvoja znalostí a zručností pracovníkov spoločnosti a identifikácie odchýlok voči požiadavkám normy. Intro Profil spoločnosti Výrobná spoločnosť dodávajúca...

Quality Core Tools

SEMINÁR Quality core tools Spolupráca v oblasti realizácie vzdelávania zameraného na problematiku kľúčových nástrojov riadenia kvality, za účelom rozvoja znalostí a zručností pracovníkov spoločnosti. Intro Profil spoločnosti Nemecká výrobná spoločnosť dodávajúca...

Implementácia programu údržby

Projekt Implementácia programu údržby výrobných zariadení Spolupráca v oblasti návrhu a zavedenia komplexného programu starostlivosti o výrobné zariadenia. Intro Profil spoločnosti Textilná spoločnosť zameraná na výrobu a predaj pančuchového tovaru, výroba pletených a...
,

Seminár IATF 16 949

Seminár Rámcový prehľad normy IATF 16949 Spolupráca v oblasti rozvoja pracovníkov spoločnosti vo fáze prípravy na zvládnutie certifikácie normy IATF 16949 a spustenia novej výroby pre dodávky v automobilovom priemysle. Intro Profil spoločnosti Nemecká výrobná...
,

Analýza koreňových príčin

Mentoring - cielený rozvoj certifikačného audítora Analýza koreňových príčin Spolupráca v oblasti mentoringu zameraného na analýzu riešenia koreňových príčin s cieľom podporiť osobný rozvoj pracovníkov certifikačnej spoločnosti v danej problematike. Intro Profil...

Audit procesov údržby v textilnom závode

Analýza Audit procesov údržby výrobných zariadení Spolupráca v oblasti systémového auditu potenciálov výkonnosti a stratégie smerovania údržby výrobných zariadení, s cieľom podporiť riadenie a rozvoj útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných...

Audit procesov údržby

Analýza Audit procesov údržby výrobných zariadení Spolupráca v oblasti systémového auditu potenciálov výkonnosti a stratégie smerovania údržby výrobných zariadení, s cieľom podporiť riadenie a rozvoj útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných...

Mapovanie toku hodnôt

tréning&workshop Mapovanie toku hodnôt Spoluprácu v oblasti tvorby mapy hodnotového  toku za účelom zmapovania potenciálov výkonnosti podnikových procesov vo fáze pred sériovej výroby. Intro Profil spoločnosti Dodávateľ vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC),...

IATF 16 949

projekt PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU IATF 16 949 Spolupráca v oblasti prípravy spoločnosti na implementáciu Automotive Quality Management System according to IATF 16949. Intro Profil spoločnosti Spoločnosť zameraná na výrobu mechanickýchkomponentov na CNC strojoch pre...

Mapovanie hodnotového toku

Projekt mapovanie hodnotového toku Spolupráca v oblasti vypracovania mapy hodnotového  toku za účelom zmapovania potenciálov výkonnosti podnikových procesov a implementácie navrhovanej zmeny. Intro Profil spoločnosti Textilná spoločnosť zameraná na výrobu a predaj...