Ing. Peter Kormanec

KONZULTANT

PROFIL

16 rokov sa venuje oblastiam zvyšovania produktivity výrobných a nevýrobných procesov, implementácii metód štíhlej výroby, optimalizácii procesov riadenia kvality, metódam štatistického spracovania a vyhodnocovania údajov a zavádzaniu systémov údržby výrobných zariadení.
Realizoval projekty a vzdelávanie vo viac ako 140 priemyselných podnikoch, nevýrobných organizáciách a v službách. Viedol tréningy a mentoring projektov Lean Production, Six Sigma, TPM – Total Productive Maintenance, OEE, SMED v desiatkach podnikov a spoločností v SR a ČR. V zahraničí sa podieľal na realizácii projektov v Nemecku, vo Francúzku a v Chorvátsku.

Je autorom viacerých odborných brožúr a pravidelne publikuje v slovenských a českých odborných časopisoch a portáloch ako Kvalita, Manažér, Zisk, Eurostav, PrePriemysel.sk a v ďalších.

V japonskej Osake získal po manažérskom študijnom programe certifikát Advanced Production System so zameraním na princípy fungovania štíhlej výroby od spoločnosti HIDA – The Overseas Human Resources and Industry Development Association. V Japonsku navštívil závody TAIYO Manufacturing Co. Ltd., KAI Industries Co.,Ltd., TOYOTA Co.,Ltd., Alumi-metal Improve SUZUKI Corporation. 

Absolvoval študijné cesty v USA v závodoch Ford Park Highland Plant, Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Google NY office, NormaGroup, SnabCap, Harley Davidson, Boge Rubber&Plastics, WoodFord Reserve.

Navštívil a študoval princípy riadenia výrobných systémov v európskych podnikoch BMW, Mercedes, vývojové centrum Daimler, Kaeser Kompressoren, Volkl a mnohé iné.

Nadobudnuté certifikáty:

ADVANCED PRODUCTION SYSTEM / HIDA Osaka, Japan
ARBEITSSYSTEM UND PROZESSGESTALTUNG / REFA, Bundesverband, Darmstadt
PROZESS DATEN MANAMEMENT / REFA, Bundesverband, Darmstadt
INOVÁCIE PRODUKTOV / WOIS Institute, Coburg, Germany
LEAN SIX SIGMA BLACK BELT Lector / IPA Slovakia
INTERNÝ AUDITOR ISO 9001:2000 / TCERT, s.r.o. Praha
APQP/PPAP / Q System, s.r.o Košice
PROCESNÉ RIADENIE / RNDr. Marta Krajčíová, Žilina
FOCUS achieving your highest priorities / FranklinCovey
THE 7 HABITS of Highly Effective People / FranklinCovey

Kontaktujte nás

+421 908 941 712 kormanec@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina