Ing. Peter Kormanec

KONZULTANT

PROFIL

13 rokov sa venuje oblastiam zvyšovania produktivity výrobných a nevýrobných procesov, implementácii vybraných metód štíhlej výroby, optimalizácii kvality produktov a zavádzaniu systémov údržby výrobných zariadení.
Realizoval projekty a vzdelávanie vo viac ako 130 priemyselných podnikoch, nevýrobných organizáciách a v službách. Viedol tréningy a mentoring projektov Lean Six Sigma v desiatkach podnikov a spoločností v SR a ČR. V zahraničí sa podieľal na realizácii projektov v Nemecku, vo Francúzku a v Chorvátsku.
Je autorom viacerých odborných brožúr a pravidelne publikuje v slovenských a českých odborných časopisoch a portáloch ako Kvalita, Manažér, Zisk, Eurostav, PrePriemysel.sk a v ďalších.

V japonskej Osake získal po manažérskom študijnom programe certifikát Advanced Production System so zameraním na princípy fungovania štíhlej výroby od spoločnosti HIDA – The Overseas Human Resources and Industry Development Association.

Absolvoval študijné cesty v USA v závodoch Ford, Toyota, Google, Norma, SnabCap, Harley Davidson, Boge. Navštívil a študoval princípy riadenia výrobných systémov v európskych podnikoch BMW, Mercedes, vývojové centrum Daimler, Kaeser Kompressoren, Volkl a mnohé iné.

Nadobudnuté certifikáty:

ADVANCED PRODUCTION SYSTEM / HIDA Osaka, Japan
ARBEITSSYSTEM UND PROZESSGESTALTUNG / REFA, Bundesverband, Darmstadt
PROZESS DATEN MANAMEMENT / REFA, Bundesverband, Darmstadt
INOVÁCIE PRODUKTOV / WOIS Institute, Coburg, Germany
LEAN SIX SIGMA BLACK BELT Lector / IPA Slovakia
INTERNÝ AUDITOR ISO 9001:2000 / TCERT, s.r.o. Praha
APQP/PPAP / Q System, s.r.o Košice
PROCESNÉ RIADENIE / RNDr. Marta Krajčíová, Žilina
FOCUS achieving your highest priorities / FranklinCovey
THE 7 HABITS of Highly Effective People / FranklinCovey

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina