Ing. Roman Bače, PhD.

KONZULTANT

bace@4industry.consulting
+421 905 307 063

PROFIL

19 rokov sa venuje oblastiam zvyšovania výkonnosti spoločností. Ako interný zamestnanec pôsobil v rôznych projektoch pre optimalizáciu procesov. Zodpovedal za projekty návrhu a implementácie informačných systémov, oblasť výroba, sklady, obchod, marketing a financie. Pracoval v tímoch, ktoré mali štatút poradné orgány akcionárov spoločnosti.

Za posledných 10 rokov výkonne riadil výrobnú spoločnosť a spoločnosť, ktorá poskytuje služby.

Počas praxe zastával pozície lektora, konzultanta, krízového manažéra, IT managera, audítora.

Absolvoval študijnú cesty v USA v závodoch Ford, Toyota, Google, Norma, Jiffy Mixes, DeBrand Fine Chocolates. Počas svojej praxe študoval princípy riadenia výrobných systémov v európskych podnikoch a pripravoval plány rozvoja.

Nadobudnuté certifikáty:

BUDOVANIE ZNAČKY – OD VÍZIE K ZISKU / Generations
TOYTA KATA COACHING / TILO SCHWARZ /IPA Slovakia
DESIGN THINKING / IT VALLEY / Košice
DESIGN SPRINT / IPA Slovakia / Vsetín
GAMIFIED STARTUP TOOLKIT FOR ACCELERATION AND GROWTH HACKING / FOUNDER MICHAL JIRÁSEK / Žilina
OBCHODNÉ ZRUČNOSTI / KNO / Martin
MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI / KNO / Martin
PROJEKTOVÉ RIADENIE / MICROSOFT / Bratislava
INTERNAL AUDITOR QMS / BVQI / ISO 9001:2000 / Bratislava
CONTROLLING A RIADENIE NÁKLADOV / IIR / Praha
PERSONÁLNY MANAŽMENT / DASHOFER / Bratislava

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina