Ing. Roman Bače, PhD.

KONZULTANT

PROFIL

22 rokov sa venuje oblastiam dosahovania strategických cieľov vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach, riadeniu procesu zmeny, inováciám, rozvoju schopností ľudí a pod. Spolu so špecialistami na priemyselné inžinierstvo sa aktívne zúčastňuje projektov optimalizácie. Nadobudnuté skúsenosti využíva počas praktických cvičení na tréningoch zvyšovania produktivity, zlepšovania procesov, ako aj rozvoja obchodných tímov a startupov.
Za posledných 14 rokov výkonne riadil výrobnú spoločnosť a spoločnosť, ktorá poskytuje služby.

U našich zákazníkov zastáva pozície: konzultanta, mentora, kouča, projektového manažéra, Toyota KATA kouča, lektora, Interim manažéra.

Spolupracuje s komunitou Lean a Toyota KATA vo svete. Je riadnym členom Slovenskej Asociácie Koučov na Slovensku.  Absolvoval študijné cesty v USA v závodoch Ford, Toyota, Google, Norma, Jiffy Mixes, DeBrand Fine Chocolates. Študuje princípy riadenia výrobných systémov v európskych podnikoch a pripravuje plány rozvoja.

Nadobudnuté certifikáty a školenia:

PLÁNOVANIE A RIADENIE VÝROBY A INTRALOGISTIKA / Ostrava / LOGISTICKÁ AKADEMIE
AGILE FUNDAMENTALS / SCRUM MASTER / Lipany, SCRUMDESK
PRINCE 2 FOUNDATION AND PRACTITIONER CERTIFICATE IN PROJECT MANAGEMENT / AXELOS INBOX SK 2021
KATA FOR  PERSONAL DIRECTION AND GROWTH / TILO SCHWARTZ / LERNZONE GmbH / LEAN FRONTIERS
KOUČING NA PRACOVISKU / ZMS Consulting & Coaching, s.r.o., 2020-2021 / ACSTH Akreditovaný ICF
KATA IN CRISIS / TILO SCHWARTZ / LERNZONE GmbH / LEAN FRONTIERS
VALUE STREAM MAPPING, Žilina, 4industry consulting
ANALÝZA POTENCIÁLOV V ÚDRŽBE, Žilina, 4industry consulting
ANALÝZA A MERANIE PRÁCE, Žilina, 4industry consulting
STARTUP WEEKEND Žilina, 2018, 2019 (víťazný tím)
BUDOVANIE ZNAČKY – OD VÍZIE K ZISKU / Generations
TOYTA KATA COACHING / TILO SCHWARZ /IPA Slovakia
LEAN SIX SIGMA GREEN BELT / IPA Slovakia / Žilina
DESIGN THINKING / IT VALLEY / Košice
DESIGN SPRINT / IPA Slovakia / Vsetín
GAMIFIED STARTUP TOOLKIT FOR ACCELERATION AND GROWTH HACKING / FOUNDER MICHAL JIRÁSEK / Žilina
OBCHODNÉ ZRUČNOSTI / KNO / Martin
MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI / KNO / Martin
PROJEKTOVÉ RIADENIE / MICROSOFT / Bratislava
INTERNAL AUDITOR QMS / BVQI / ISO 9001:2000 / Bratislava
CONTROLLING A RIADENIE NÁKLADOV / IIR / Praha
PERSONÁLNY MANAŽMENT / DASHOFER / Bratislava

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina