IATF 16 949

Rozvojový seminár zameraný na prehľad plnenia normy IATF 16 949 (Internation Automotive Task Force) pre systém manažmentu kvality v automobilovom priemysle. 

Odporúčame

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, interných audítorov, pracovníkov,  ktorí sa chystajú implementovať a udržiavať požiadavky na systém manažérstva kvality podľa normy IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015, dodávateľov pre automobilový priemysel.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s požiadavkami a napomôcť osvojiť si znalosti v oblasti systémov manažmentu kvality aplikovaných v automobilovom priemysle podľa normy IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015 so zámerom na špecifické zistenia z certifikačných auditov a ich riešenia.

Cieľom je prierezovo oboznámiť účastníkov s obsahom normy tak, aby títo pochopili jej zameranie, význam pre spoločnosť, väzbu na iné známe podnikové normy (najmä radu ISO) a boli pripravení na aktívnu súčinnosť pri uplatňovaní zásad normy IATF v podmienkach výroby svojho závodu.

  PROGRAM

  1. Deň

  Prehľad normy, zámer a stratégia

  • Vývoj v automobilovom priemysle
  • Procesný prístup v automobilovom priemysle podľa IATF a pri realizácií interných auditov
  • Požiadavky na interných audítorov
  • Základné zmeny  a nové požiadavky súvisiace s prechodom na novú normu IATF 16 949:2016
  • Zámer a stratégia IATF 16 949:2016
  • Praktický workshop
  • Praktický výklady požiadaviek IATF 16 949:2016 a ISO 9001:2015 – prvá časť
  • Praktický workshop interný audit
  • Súhrn poznatkov z 1. dňa

  2. Deň 

  Praktický výklad požiadaviek normy 

  • Praktický výklady požiadaviek IATF 16 949:2016 a ISO 9001:2015 – druhá časť
  • Praktický workshop
  • Certifikačné pravidlá pre automobilový priemysel
  • Aktuálne skúsenosti z prípravy na audity podľa novej normy
  • Skúsenosti z certifikačných (transition) auditov – zistenia z auditov a ich praktické riešenia
  • Súhrn poznatkov z 2. dňa a diskusia
  • Test

  Výstupný profil absolventa

  Účastníci si osvoja požiadavky IATF 16949, pochopia zámer a význam certifikácie v automobilovom priemysle a aplikáciu požiadaviek v praxi.  Budú sami schopní rozhodovať o plnení, alebo neplnení požiadaviek normy IATF 16949 vo svojom podniku.

  Časté otázky

  Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?
  Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.
  Kde sa bude konať seminár?
  Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
  Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
  Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

  Lektor

  Ing. Pavol Plevják

  Je vedúci certifikačný audítor pre systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001 a IATF 16949 a zároveň je riaditeľom spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o., Management Systems Solutions. Má 14 rokov praxe v automobilovom priemysle.

  Pracuje ako konzultant manažérskych systémov, školiteľ pre nástroje a techniky riadenia kvality, manažér kvality a environmentu a bezpečnosti.

  V automobilovom priemysle prešiel rôznymi profesnými oblasťami, ako predstaviteľ pre kvalitu, školiteľ a konzultant až k certifikácií systémov manažérstva kvality. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde bol častokrát svedkom dôkazu, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality.

  Kontaktujte nás

  +421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina