LOTO LockOut TagOut

Seminár zameraný na systémový program určený pre kontrolovaný výkon práce na výrobných zariadeniach s dôrazom na elimináciu rizika vzniku pracovného úrazu.

Odporúčame

Cieľová skupina

Priemyselní inžinieri, pracovníci zodpovední za BOZP, pracovníci útvaru údržby, výroby.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

1 deň.

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

 • Oboznámiť sa s problematikou LOTO.
 • Pochopiť význam LOTO ako nástroja pre budovanie aktívnej ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na výrobných zariadeniach.
 • Oboznámiť sa so spôsobom implementácie LOTO vo výrobnom podniku, na výrobnom zariadení.
 • Pochopiť kompetencie a zodpovednosti pri implementácii LOTO v podniku.
 • Byť pripravený na implementáciu vo svojej firme.

PROGRAM

1. Deň

LOTO – LockOut TagOut

 • Problémy spojené s bezpečnosťou práce v priemyselných podnikoch.
 • Klasifikácia rizík v spojitosti s výkonom práce na výrobnom zariadení.
 • Metodika na posudzovanie veľkosti rizika a jeho vplyvu.
 • Postup identifikácie a kvantifikácie rizika – register rizík.
 • Prehľado systémov LOTO pre zamedzenie aktivácie rizika a nehodovej udalosti.
 • LOTO procedúry a smernice.

  Sumarizácia poznatkov

  • Sumarizácia získaných poznatkov
  • Otázky k problematike a záverečná diskusia.

  Výstupný profil absolventa

  Účastník seminára získa návod na správny spôsob implementácie programu LOTO v priemyselnom podniku. Bude teoreticky pripravený samostatne realizovať aplikáciu LOTO na pilotnom zariadení vo svojej firme.

  Časté otázky

  Kde sa bude konať seminár?

  Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

  Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

  Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

  Lektor

  Peter Kormanec

  NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

  Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.