Prezentačné zručnosti

Spoznajte seba a Vaše schopnosti zaujať prezentáciou. Získajte spätnú väzbu od lektora a skupiny. Počas praktického tréningu sa naučíte postupy prípravy viacerých typov prezentácií, vyskúšate pracovať s trémov a zvládať náročné situácie, ktoré Vám pripravíme spolu s ďalšími účastníkmi.

Odporúčame

Cieľová skupina

 Manažéri na rôznych stupňoch riadenia a všetci zamestnanci, ktorí prezentujú

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

Cieľom školenia je naučiť sa základné prvky vplyvnej prezentácie, zmapovanie si vlastných silných stránok, ako aj potenciálu pre rozvoj so zámerom zlepšiť sa v schopnosti prezentovať a cítiť sa v takýchto situáciách dobre. Účastníci sa dozvedia ako si efektívne pripraviť prezentáciu, ako pripraviť seba a prakticky si nacvičia niekoľko typov prezentácií. Zároveň sa oboznámia s audiovizuálnymi pomôckami, naučia sa zvládať trému a náročné situácie, či účastníkov počas prezentovania.

 

PROGRAM

Základné prvky vplyvnej prezentácie 

 • Sebahodnotenie – silné a slabé stránky
 • Princípy prezentovania
 • Predpoklady úspešnej prezentácie
 • Základy ovplyvňovania

Verbálna a neverbálna stránka pri prezentácii 

 • Práca so slovami a emóciami
 • Storytelling ako cesta udržania pozornosti
 • Neverbálna komunikácia pri prezentácii
  • práca s postojom tela – ako sa podporiť
  • nácvik gestikulácie alebo čo s rukami – vhodné vs. nevhodné gestá
  • práca s hlasom a dychom počas prezentovania

Príprava a štruktúra prezentácie

 • Analýza potrieb, publika a samotnej situácie prezentovania
 • Ako si efektívne pripraviť obsah a štruktúru prezentácie
 • Práca s myšlienkovými mapami – pomôcka pri príprave prezentácie
 • Prezentácia rôznych typoch v rôznych časových rozsahoc

Pomôcky počas prezentovania 

 • Príprava Powerpointovej prezentácie
  • Práca s textom – pravidlo 5×5
  • Obrázky – animácie, vodiace čiary
  • SmartArt – profesionálna grafika
 • Flipchart – tipy ako ho využiť pri interakcii
 • Pomôcky, ktoré pútajú pozornosť

Nároční poslucháči a momenty pri prezentácii 

 • Zvládnutie trémy a ďalších sprievodných javov pred, počas a po prezentácii
 • Ako reagovať na nepríjemné otázky a útočnú diskusiu
 • Nezapájajúce sa publikum
 • Prezentácia bez prípravy

Výstupný profil absolventa

Absolventi budú vedieť ako má vyzerať dobrá prezentácia, budú poznať svoje silné stránky, o ktoré sa počas prezentovania môžu oprieť, naučia sa ako ďalej rozvíjať a zdokonaľovať svoje prezentačné zručnosti a získajú sadu techník na efektívnu prípravu nielen prezentácie, ale aj seba.

Časté otázky

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektorka

Mgr. Lucia Fogašová, Dt.

Trénerka mäkkých zručností a tanečno-pohybová terapeutka. Pracuje na poli vzdelávania a osobnostného rozvoja 8 rokov. Zaujíma sa o holistický rozvoj osobnosti, rada prepája teóriu s praxou, čím prispieva k napĺňaniu potrieb jednotlivcov a cieľov spoločnosti.

Jej pracovný background je z oblasti obchodu a služieb. Pracovala v malých firmách, ale aj vo veľkom korporátnom a multikultúrnom prostredí, z čoho čerpá pri nastavovaní a realizácii vzdelávania doteraz. Dané jej pomáha lepšie pochopiť problémy, s ktorými prichádzajú účastníci vzdelávania. Prax a skúsenosti z oblasti ľudských zdrojov nadobudla počas štúdia prácou v personálnych agentúrach. Následne pôsobila ako obchodná zástupkyňa v konzultačnej spoločnosti, kde získala vhľad do problematiky obchodu a motivácie zamestnancov. Pracovala tiež ako animátorka, produktová školiteľka, lektorka angličtiny a soft skills.

Lucia preferuje zážitkové učenie, sústreďuje sa na nácvik preberanej témy, podporuje diskusie založené na zdieľaní „best practices“ jednotlivcov a zameriava sa na vypracovanie konkrétnych akčných plánov, ktoré podporia implementáciu naučeného do praxe a pomôžu vo vytváraní nových návykov. Svoje tréningy obohacuje o prácu s telom, pohybom a praxou mindfulnessu.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.