Riadenie konfliktu a odporu k zmene

Praktický rozvojový tréning zručností lídra s primárnym zameraním na kompetencie:
– orientácia v konfliktnej situácii – identifikovanie jadra konfliktu a primeraného postupu
– konštruktívne riešenie konfliktov
– zvládanie odporu k zmene

Odporúčame

Cieľová skupina

Manažment všetkých úrovní riadenia – každý, kto vedie pracovníkov.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Tréningy sú vhodné pre každého manažéra – nekladú špeciálne nároky. Naopak je dobré, ak sú skupiny zmiešané a sú tam aj viac aj menej skúsení manažéri.

Cieľ

Pochopiť dynamiku konfliktu, lepšie sa orientovať v problémových situáciách, ukotviť konštruktívne postoje potrebné v náročných situáciách, porozumieť základným stratégiám a spôsobom riešenia konfliktov, nepriamo znížiť mieru stresu na pracovisku.

PROGRAM

1. Deň

 • Prečo je konflikt „strašiakom“
 • Faktory sily a priebehu konfliktu
 • Dá sa konfliktom predchádzať?
 • Štruktúra konfliktu
  • skutoční a náhradní aktéri konfliktu
 • Štrukturálny konflikt v podmienkach firmy
 • Reštrukturalizácia konfliktnej situácie ako forma jej riešenia
 • Vyjednávanie ako forma riešenia konfliktu
  • kritériá dobre vedeného vyjednávania
  • súperivé a kooperatívne stratégie
 • Podmienky kooperatívneho (win – win) prístupu
  • mýty a falošné predstavy o komunikácii 

2. Deň 

 • 5 spôsobov riešenia konfliktu
  • výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov
  • použitie jednotlivých spôsobov v praxi
 • Pozície záujmy v konflikte
  • prečo sa niekedy „zasekneme“
  • prelomenie stereotypov
 • Emócie v konflikte a ich zvládanie
  • taktiky na problematické manipulatívne a emotívne správanie
 • Konflikt v tíme alebo medzi pracovníkmi
  • možnosti lídra ako tretej osoby
 • Odpor k zmene ako príčina konfliktu
 • Zvládanie odporu k zmene
  • mocenské a komunikačné stratégie
  • transakčná analýza komunikácie
 • Práca s otázkami
 • Komunikácia v konkrétnych situáciách
  • spätná väzba a behaviorálny jazyk
  • dávanie kritiky
  • spracovanie adekvátnej aj neadekvátnej kritiky
  • odmietnutie
  • reakcia na námietky

Výstupný profil absolventa

Absolvent programu bude chápať prirodzenosť a nevyhnutnosť konfliktov a ich riešenia, bude sa lepšie orientovať v situácii konfliktu, dokáže rozpoznať základné stratégie riešenia konfliktov a lepšie riadiť vyjednávanie o ich riešení, bude vedieť ako a prečo vzniká odpor k zmene a ako sa dá zvládnuť.

Časté otázky

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

PhDr. Alena Ambrózová

Viac ako 20 rokov sa venuje oblasti správania ľudí v organizáciách a organizačnej psychológii z pozície trénera soft skills, ale aj facilitátora tímových procesov či assessora. Podieľa sa na príprave ľudí v procesoch implementácie niektorých HR systémov (napr. hodnotiaceho, rozvojového a i.). K sociálnym zručnostiam pristupuje ako k dynamickému prvku a snaží sa rozvíjať hlavne transferovateľné sociálne zručnosti s akcentom na pochopenie ich dynamiky a flexibilitu aplikácie. Preferuje tzv. interaktívne učenie, výklad s príkladmi z praxe a zo života a využitie potenciálu tréningovej skupiny. Podieľala sa na dizajnovaní a realizácii množstva rozvojových projektov v desiatkach organizácií rôzneho zamerania (výrobná sféra, bankovníctvo, telekomunikácie, IT prostredie a i.). Zdrojom poznatkov je jednak vzdelanie v obore psychológia a viacero tréningov realizovaných slovenskými aj zahraničnými inštitúciami, ale hlavne skúsenosti z praktickej činnosti.

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina