Riadenie výkonu – vedenie a motivácia pracovníkov

Praktický rozvojový tréning zručností lídra s primárnym zameraním na kompetencie:
– stimulovanie výkonu pracovníkov
– využívanie celého spektra motivačných postupov adekvátne situácii a individualite pracovníka
– primerané používanie štýlov vedenia pracovníkov

Odporúčame

Cieľová skupina

Manažment všetkých úrovní riadenia – každý, kto vedie pracovníkov.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Tréningy sú vhodné pre každého manažéra – nekladú špeciálne nároky. Naopak je dobré, ak sú skupiny zmiešané a sú tam aj viac aj menej skúsení manažéri.

Cieľ

Absolvent programu bude vedieť lepšie rozlišovať a vhodnejšie voliť motivačné postupy v konkrétnych pracovných situáciách. Bude lepšie rozumieť od čoho závisí výkon pracovníka a ako ho môže ovplyvniť.

PROGRAM

1. Deň

 • Vedenie ľudí ako hlavná misia lídra
 • Výstupy a vstupy pozície lídra – profesionalita lídra
 • Tri piliere výkonu pracovníkov: môcť – vedieť – chcieť
 • Čo pracovníkov motivuje a čo demotivuje
  • 5 úrovní potrieb pracovníkov
  • možnosti lídra zabrániť demotivácii
 • Problémy a kritika nie sú demotivátory
  • ako kontrolovať a nedemotivovať
  • ako dávať negatívnu spätnú väzbu a nedemotivovať
  • ako komunikovať neatraktívne rozhodnutie
  • ako sa postaviť k nespokojnosti a obavám pracovníkov
 • Motivácia a očakávania pracovníkov (riadenie očakávaní)
 • Motivácia a spravodlivosť

2. Deň 

 • Transakčné a transformačné vedenie
 • Pracovníci nie sú rovnakí – úrovne rozvoja pracovníkov
  • požiadavky na vedenie jednotlivých úrovní
  • facilitatívne vedenie
 • Štýly vedenia ľudí
  • situačné vedenie
  • kedy a ako: nariaďovať, diskutovať, koučovať, podporovať, delegovať
 • Rozhodovanie a štýly vedenia
  • miera participácie pracovníkov na rozhodovaní
  • kritériá rozhodnutia o miere participácie
  • výhody a nevýhody vysokej a nízkej participácie
 • Práca s cieľmi

Výstupný profil absolventa

Absolvent programu bude vedieť lepšie rozlišovať a vhodnejšie voliť motivačné postupy v konkrétnych pracovných situáciách. Bude lepšie rozumieť od čoho závisí výkon pracovníka a ako ho môže ovplyvniť.

Časté otázky

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

PhDr. Alena Ambrózová

Viac ako 20 rokov sa venuje oblasti správania ľudí v organizáciách a organizačnej psychológii z pozície trénera soft skills, ale aj facilitátora tímových procesov či assessora. Podieľa sa na príprave ľudí v procesoch implementácie niektorých HR systémov (napr. hodnotiaceho, rozvojového a i.). K sociálnym zručnostiam pristupuje ako k dynamickému prvku a snaží sa rozvíjať hlavne transferovateľné sociálne zručnosti s akcentom na pochopenie ich dynamiky a flexibilitu aplikácie. Preferuje tzv. interaktívne učenie, výklad s príkladmi z praxe a zo života a využitie potenciálu tréningovej skupiny. Podieľala sa na dizajnovaní a realizácii množstva rozvojových projektov v desiatkach organizácií rôzneho zamerania (výrobná sféra, bankovníctvo, telekomunikácie, IT prostredie a i.). Zdrojom poznatkov je jednak vzdelanie v obore psychológia a viacero tréningov realizovaných slovenskými aj zahraničnými inštitúciami, ale hlavne skúsenosti z praktickej činnosti.

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina