Techniky systematického riešenia problémov

Seminár poskytuje účastníkom pohľad na jednotlivé etapy riešenia problémov od identifikácie problému a jeho prejavov, cez analýzu zdrojov problémov, po návrh variantov riešenia problému a ich verifikáciu.

Odporúčame

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre procesného inžiniera, kvalitára, majster/lídra.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

 • Pochopiť úlohu nástrojov a techník na systematické riešenie problémov
 • Naučiť sa popísať dopady problému tak, aby tomu porozumeli viaceré zainteresované strany
 • Využiť vhodné nástroje na riešenie problému s ohľadom na jeho charakteristiky
 • Byť schopný viesť skupinové workshopy na hľadanie riešení problémov

PROGRAM

1. Deň

Sústredenie sa na zdroje chýb

 • Čo je to vlastne problém a ako ho definovať?
 • Aké sú najčastejšie zdroje problémov s kvalitou?
 • Prečo zlyháva množstvo pokusov o dosiahnutie nulových chýb?
 • Je vôbec možné navrhnúť proces, ktorý by neprodukoval žiadne chyby?
 • Človek vs. proces – prečo všetko často zvaľujeme na ľudí?
 • Rozhodujeme sa objektívne pri snahe o predchádzanie chýb? Ak áno, mali by sme mať chybuvzdorný proces – máme ho?
 • Prečo sa nám rovnaké problémy opakujú a ako tomu predísť?
 • Sme si istí, že poznáme čo presne sa deje v našich procesoch?
 • Sme si istí, že poznáme všetky možné zdroje chýb?
 • Cielime na skutočnú koreňovú príčinu, alebo len strieľame naslepo?

2. Deň 

Hľadanie a výber spôsobov na odstránenie zdrojov chýb

 • Hľadáme lepšie riešenia, alebo len imitujeme čo poznáme?
 • Je brainstorming vrchol našich schopností, alebo sa rozhodneme ísť ďalej?
 • V každom zamestnancovi sa môže nachádzať „nápad za milión“ – ako ho však „vytiahnuť“ von?
 • Kedy naposledy sme na wokshope získali skutočne inovatívny nápad? Dá sa to rozhýbať celkom jednoducho!
 • „Len žiadna zmena“ – správny postoj na postupné pochovanie firmy.
 • „To sa nedá, nejde to, nebude to fungovať…“ – je Vám to povedomé?
 • Ktoré metódy sú najefektívnejšie pre hľadanie inovácií?
 • Aká hodnota sa ukrýva v každom riešení?
 • Ak máme viac riešení, vieme vybrať najlepšie? Do akej miery je toto rozhodovanie objektívne a ide len o tipovanie?

Výstupný profil absolventa

Účastníci sa zoznámia so štyrma základnými fázami riešenia problémov. V rámci nich si precvičia viaceré nástroje na podporu rozhodovania a objektivizáciu riešenia problémov. Tréningom získajú schopnosť využiť nadobudnuté poznatky na praktické riešenie netriviálnych problémov v ich firme.

Časté otázky

Nie je seminár vhodný len pre technicky orientované profesie?

Nie. Seminár je navrhnutý tak, aby previedol účastníkov postupne jednotlivými fázami riešenia problémov s využitím jednoduchých nástrojov. Tieto nástroje sú ľahko pochopiteľné a pre ich používanie sa nevyžadujú špeciálne zručnosti alebo špecializovaný softvér.

Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?

Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Mgr. Peter Madzík, Phd.

Vyštudoval manažment na Katolíckej univerzite a Žilinskej univerzite. Od roku 2009 sa venuje riadeniu kvality a za ten čas realizoval niekoľko desiatok vzdelávacích i realizačných projektov pre organizácie zo sektora priemyslu, služieb i obchodu. Zameriava sa predovšetkým na identifikáciu požiadaviek zákazníkov, racionalizáciu procesov, štatistické riadenie kvality a podporu individuálnej a skupinovej kreativity. Je zástancom myšlienky, že riešenie problémov a kreativita s tým spojená je „zručnosť“, ktorá sa dá natrénovať. V rámci svojho akademického pôsobenia je autorom viac ako 40-tich vedeckých publikácií, viaceré z nich v renomovaných svetových vydavateľstvách. Je držiteľom takmer dvadsiatky osvedčení alebo certifikátov z oblasti riadenia kvality, štatistiky a IKT. Výsledky jeho práce boli v rokoch 2014 a 2016 ocenené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý patrí medzi hlavných koordinátorov Národnej politiky kvality SR.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.