Time management / Časový manažment

Spoznajte seba ako manažujete svoj čas a úlohy. Naučte sa identifikovať a eliminovať požieračov času a zvýšte tak svoju efektivitu. Počas praktického tréningu sa naučíte lepšie hospodáriť so svojím časom a časom svojho okolia. V závere si sparujete svoj individuálny akčný plán.

Odporúčame

Cieľová skupina

Zamestnanci, ktorí sa chcú/potrebujú zlepšiť v riadení času.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

1 deň.

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

 • Spoznať typické spôsoby manažovania svojho času a úloh
 • Získať odstup a naučiť sa techniky plánovania,
 • Vedieť si stanoviť priority
 • Eliminovať požieračov času a zvýšiť svoju osobnú efektivitu.
 • Naučiť sa ako zvládať prokrastináciu
 • Dozvedieť sa o osobnostnom vplyve človeka na riadenie seba v čase
 • Vytvoriť si individuálny plán vlastnej produktivity

PROGRAM

Efektívne riadenie času

 • Od riadenia času k riadeniu seba – 4 generácie
 • Zvládanie niekoľkých úloh naraz – cvičenie na stanovovanie priorít
 • Sebareflexia – zmapovanie si osobných rezerv pri riadení času

Psychológia času

 • Analýza využívania pracovného času
 • Krivka výkonnosti – chronotypy
 • Plánovanie času, vzorka dňa, sebariadenie v čase
 • ABC analýza pracovných priorít
 • Identifikácia a eliminácia „zlodejov“ času a nastavovanie individuálnych stratégií
 • Prokrastinácia – potreba odkladať dokončenie úloh – ako si s tým poradiť?

Teórie zvládania času 

 • Coveyho princíp – najdôležitejšie najskôr a 7 princípov vysoko efektívnych ľudí
 • Alllanov princíp – ako nezaťažovať hlavu a úlohy rýchlo dokončiť
 • Tracyho princíp – zvládanie úloh, ktoré sa nám nechce ukončiť a odkladáme ich
 • Hyrum Smith – hodnoty a ich postavenie v time manažmente 
 • Pomodoro technika – efektívny spôsob práce komplexných úloh

Základné princípy delegovania úloh

 • Čo na koho delegovať
 • Postup delegovania
 • Efektívne delegovanie a rozdeľovanie zodpovedností

Výstupný profil absolventa

Absolventi, vďaka schopnosti sebareflexie, získajú informácie o zdrojoch a intenzite požieračov času, ako aj o osobnostnom vplyve na efektivitu a produktivitu práce. Budú vedieť rôzne techniky a nástroje plánovania úloh, nacvičia si postupy delegovania a budú lepšie rozumieť prokrastinácii u seba aj u druhých.

Časté otázky

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektorka

Mgr. Lucia Fogašová, Dt.

Trénerka mäkkých zručností a tanečno-pohybová terapeutka. Pracuje na poli vzdelávania a osobnostného rozvoja 8 rokov. Zaujíma sa o holistický rozvoj osobnosti, rada prepája teóriu s praxou, čím prispieva k napĺňaniu potrieb jednotlivcov a cieľov spoločnosti.

Jej pracovný background je z oblasti obchodu a služieb. Pracovala v malých firmách, ale aj vo veľkom korporátnom a multikultúrnom prostredí, z čoho čerpá pri nastavovaní a realizácii vzdelávania doteraz. Dané jej pomáha lepšie pochopiť problémy, s ktorými prichádzajú účastníci vzdelávania. Prax a skúsenosti z oblasti ľudských zdrojov nadobudla počas štúdia prácou v personálnych agentúrach. Následne pôsobila ako obchodná zástupkyňa v konzultačnej spoločnosti, kde získala vhľad do problematiky obchodu a motivácie zamestnancov. Pracovala tiež ako animátorka, produktová školiteľka, lektorka angličtiny a soft skills.

Lucia preferuje zážitkové učenie, sústreďuje sa na nácvik preberanej témy, podporuje diskusie založené na zdieľaní „best practices“ jednotlivcov a zameriava sa na vypracovanie konkrétnych akčných plánov, ktoré podporia implementáciu naučeného do praxe a pomôžu vo vytváraní nových návykov. Svoje tréningy obohacuje o prácu s telom, pohybom a praxou mindfulnessu.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.