Value Stream Mapping

Seminár poskytuje účastníkom praktický návod ako zostrojiť mapu hodnotového toku,  identifikovať potenciály v celom toku a definovať plán zmeny pre dosiahnutie potenciálu.

Odporúčame

Cieľová skupina

Pracovníci útvaru riadenia výroby, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

1 deň.

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

 • Pochopiť význam mapovania hodnotového toku v priemyselnom podniku.
 • Pochopiť podstatu VSM ako nástroja pre optimalizáciu hodnotového toku a výkonnosti podniku.
 • Vedieť čítať a interpretovať zostrojenú VSM mapu.
 • Rozumieť základným princípom optimalizácie hodnotového toku.
 • Byť pripravený zostrojiť mapu hodnotového toku vo svojom podniku.
 • Poznať hlavné princípy zlepšovania hodnotového toku a budovania štíhleho výrobného systému.

PROGRAM

1. Deň

Mapovanie hodnotového toku – VSM

 • VSM terminológia, pojem hodnota, hodnotový tok
 • KPI ukazovatele hodnotenia výkonnosti hodnotového toku
 • Postup zostrojenia VSM mapy súčasného stavu – krok za krokom
  • Výber výrobkového predstaviteľa pre mapovanie hodnotového toku
  • Zber údajov pre analýzu materiálového toku 
  • Zber údajov pre analýzu informačného toku
  • Postup kreslenia mapy súčasného stavu
   • Informačný tok
   • Materiálový tok
  • Výpočet metrík VSM mapy
 • Symboly VSM mapovania
 • Identifikácia a vizualizácia problémových oblastí v materiálovom a informačnom toku
 • Prehľad princípov zlepšovania pri optimalizácii hodnotového toku v súlade s princípmi filozofie Štíhlej výroby
 • VSM mapa budúceho stavu a plán zmeny
 • Katalóg riešení pre elimináciu problémových oblastí
 • Kvantifikácia metrík budúcej výkonnosti
 • Priorizácia navrhnutých riešení
 • Časový plán realizácie navrhnutých riešení

Sumarizácia poznatkov

 • Sumarizácia získaných poznatkov
 • Príprava na tvorbu VSM mapy vo svojom podniku

Výstupný profil absolventa

Účastník seminára získa návod o správnom spôsobe tvorby mapy VSM a kalkulácie parametrov hodnotového toku. Bude pripravený samostatne zakresliť VSM mapu súčasného stavu  a správne vypočítať metriky výkonnosti hodnotového toku. Bude vedieť navrhovať vhodné typy optimalizačných nástrojov  za účelom návrhu mapy budúceho stavu.

Časté otázky

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Peter Kormanec

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.