Vedenie pracovníkov – komunikácia s nimi

Praktický rozvojový tréning zručností lídra s primárnym zameraním na kompetencie:
– efektívna komunikácia v pracovných situáciách (informovanie, počúvanie, otázky a pod.)
– partnerský prístup s rešpektom k pracovníkom
– predchádzanie nedorozumeniam a z nich plynúcim problémom
– konštruktívna práca so spätnou väzbou a kritikou

Odporúčame

Cieľová skupina

Manažment všetkých úrovní riadenia – každý, kto vedie pracovníkov.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Tréningy sú vhodné pre každého manažéra – nekladú špeciálne nároky. Naopak je dobré, ak sú skupiny zmiešané a sú tam aj viac aj menej skúsení manažéri.

Cieľ

Rozšíriť možnosti, zacielenosť a efektivitu komunikácie pri riadení výkonu pracovníkov, prehlbiť pochopenie dynamiky interpersonálnej komunikácie a zvýšiť predvídateľnosť reakcií, upriamiť pozornosť na konštruktívne aspekty komunikácie, nepriamo aj cez postoje zlepšiť vzťahy, dôveru a spoluprácu v pracovných tímoch aj v iných oblastiach

PROGRAM

1. Deň

 • Funkcie komunikácie v práci
 • JOHARI okno a komunikácia
  • vnímavosť k spätnej väzbe
  • otvorenosť komunikácie a jej význam
 • Čo v komunikácii buduje dôveru
 • Odovzdávanie a prijímanie informácií
  • podmienky zrozumiteľnosti
  • aktívne počúvanie
  • bariéry komunikácie
 • Všetko dobré je na niečo zlé
  • mýty a falošné predstavy o komunikácii
 • Špecifiká a zásady komunikácie v tíme

2. Deň 

 • Model „4 uší“
  • predchádzanie nedorozumeniam
 • Štýly komunikácie
  • identifikačné kľúče agresivity a manipulácií
  • zásady konštruktívneho štýlu
 • Partnerská komunikácia – vzájomný rešpekt
  • transakčná analýza komunikácie
 • Práca s otázkami
 • Komunikácia v konkrétnych situáciách
  • spätná väzba a behaviorálny jazyk
  • dávanie kritiky
  • spracovanie adekvátnej aj neadekvátnej kritiky
  • odmietnutie
  • reakcia na námietky

Výstupný profil absolventa

Absolvent programu bude rozumieť predpokladom a postupom konštruktívnej komunikácie, bude lepšie predvídať dôsledky svojej vlastnej komunikácie, bude vedieť ako vznikajú nedorozumenia a ako im predchádzať, zlepší sa v konkrétnych komunikačných postupoch.

Časté otázky

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

PhDr. Alena Ambrózová

Viac ako 20 rokov sa venuje oblasti správania ľudí v organizáciách a organizačnej psychológii z pozície trénera soft skills, ale aj facilitátora tímových procesov či assessora. Podieľa sa na príprave ľudí v procesoch implementácie niektorých HR systémov (napr. hodnotiaceho, rozvojového a i.). K sociálnym zručnostiam pristupuje ako k dynamickému prvku a snaží sa rozvíjať hlavne transferovateľné sociálne zručnosti s akcentom na pochopenie ich dynamiky a flexibilitu aplikácie. Preferuje tzv. interaktívne učenie, výklad s príkladmi z praxe a zo života a využitie potenciálu tréningovej skupiny. Podieľala sa na dizajnovaní a realizácii množstva rozvojových projektov v desiatkach organizácií rôzneho zamerania (výrobná sféra, bankovníctvo, telekomunikácie, IT prostredie a i.). Zdrojom poznatkov je jednak vzdelanie v obore psychológia a viacero tréningov realizovaných slovenskými aj zahraničnými inštitúciami, ale hlavne skúsenosti z praktickej činnosti.

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina