Ucelené programy vzdelávania pre 3D tlač (aditívne technológie)

Urobte prvý krok smerom k aditívnym technológiám.

Svet a technológie sa v súčasnosti vyvíjajú prudkým a dynamickým tempom. Využite naše dlhoročné odborné a hlavne praktické know-how, aby sme Vám mohli pomôcť zorientovať sa v aktuálnej problematike aditívnej výroby (3D tlače).

Našim cieľom je, aby ste po absolvovaní školenia dostali odpovede a vedeli sa správne a objektívne rozhodnúť vo všetkých fázach implementácie aditívnych technológií vo Vašej firme.

Odporúčame

Cieľová skupina

Procesný inžinier, lean špecialista, dizajnér procesov, technológ, pracovník zodpovedný riadenie útvaru resp. procesu v spoločnosti, pracovníci výrobných a obslužných procesov firiem, či organizácií poskytujúcich služby.

Požiadavky na účastníka

Nevyžadujú sa žiadne špeciálne znalosti. Všetko sa dozviete.

Odporúčaný rozsah

2 dni x 3 samostatné bloky

Obtiažnosť

Cieľ

  • prezentovať potenciálne príležitosti na trhu v oblasti aditívnych technológií, aby firma mala dostatok vlastných informácií, s ktorými by mohla objektívne zhodnotiť prínos a využitie 3D tlače v danej oblasti podnikania
  • navrhnúť optimálne aditívne technológie a materiály vzhľadom na konkrétne použitie a poukázať na ich obmedzenia a prínosy. Vypočítať návratnosť potenciálnej investície, pomôcť v rozhodovaní
  • sprostredkovať získané know-how na prácu a obsluhu 3D tlačiarní (technológií FDM/FFF, SLA a DLP), aby bolo možné znížiť mieru nepodarkovosti a optimalizovať nastavenia vzhľadom na požadované vlastnosti výrobkov

PROGRAM

Vzhľadom na relatívne odbornú problematiku a záujem zo strany firiem a jednotlivcov, sme pripravili ucelené programy vzdelávania. Tieto programy sú určené pre rôzne fázy implementácie 3D tlače.

V súčasnosti existuje až 11 technológií 3D tlače (aditívnych technológií), z ktorých 7 je štandardizovaných podľa normy ISO/ASTM 52900.

Každá z týchto technológií má svoje vlastné špecifiká a prístupy k projektovaniu a výrobe a preto sme vytvorili nasledovné tematické moduly určené pre všetky fázy implementácie 3D tlače do firiem.

1. MODUL – Prehľad trhu a dostupných technológií

Uvažovanie o implementácii (2 dni)

• Úvod do aditívnych technológií (3D tlače),
• Prehľad dostupných technológií,
• Porovnanie aditívnych technológií z rôznych hľadísk,
• Výhody a nevýhody,
• Kombinácia aditívnych a konvenčných technológií,
• Ukážky prípadových štúdií z praxe.

Cieľ 1. modulu:  prezentovať potenciálne príležitosti na trhu v oblasti aditívnych technológií, aby firma mala dostatok vlastných informácií, s ktorými by mohla objektívne zhodnotiť prínos a využitie 3D tlače v danej oblasti podnikania.

2. MODUL – Výber najvhodnejšej technológie a materiálov pre konkrétne použitie

Implementácia (2 dni)

• Prehľad dostupných aditívnych technológií,
• Výber vhodnej technológie pre konkrétne aplikácie,
• Technologické limitácie,
• Materiály pre aditívne technológie a ich vlastnosti,
• Atribúty, ktoré ovplyvňujú mechanické vlastnosti,
• Výber vhodného materiálu pre konkrétne aplikácie,
• Kalkulácia návratnosti investície.

Cieľ 2. modulu: navrhnúť optimálne aditívne technológie a materiály vzhľadom na konkrétne použitie a poukázať na ich obmedzenia a prínosy. Vypočítať návratnosť potenciálnej investície, pomôcť v rozhodovaní.

3. MODUL – Zaškolenie personálu na obsluhu strojov a technológie

Urýchlenie implementácie (2 dni)

• Identifikácia a riešenie najčastejších problémov,
• Dizajn a konštrukcia dielov,
• Orientácia dielov vzhľadom na tlačovú podložku,
• Voľba a nastavenie výrobných parametrov,
• Ukážky prípadových štúdií z praxe,
• Atribúty, ktoré ovplyvňujú mechanické vlastnosti,
• Kompletné zaškolenie pre prácu s konkrétnou 3D tlačiarňou.

Cieľ 3. modulu: sprostredkovať získané know-how na prácu a obsluhu 3D tlačiarní (technológií FDM/FFF, SLA a DLP), aby bolo možné znížiť mieru nepodarkovosti a optimalizovať nastavenia vzhľadom na požadované vlastnosti výrobkov.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Aké výhody má spolupráca s Vami?

Prepojením aktivít našej spoločnosti 4industry consulting a spoločnosti Stepanek3D vzniklo riešenie kedy prepájame skúsenosti priemyselného inžinierstva, inovácií a nových možností, ktoré ponúka 3D tlač.

Ponúkame osobný a individuálny prístup s dôkladnou analýzou toho, čo skutočne potrebujete. Ak sa dohodneme na spoločnej spolupráci, venujeme Vám dostatok času v každej fáze projektu.

Dokážeme flexibilne reagovať na rôzne požiadavky. Špecializujeme sa na modelovanie, optimalizáciu a poradenstvo pre 3D tlač a v každej tejto oblasti Vám vieme pomôcť.

Vzhľadom na naše odborné a viacročné know-how v odbore, veríme, že dokážeme pomerne objektívne zhodnotiť konvenčné metódy výroby a 3D tlače ako ich kontrast.

Aké máte skúsenosti v tejto oblasti?

Naše skúsenosti sú viac ako 5 rokov aktívnej prace s optimalizáciou modelov a výrobou na 3D tlačiarňach. Pracujeme primárne s technológiami tavenia plastovej struny (FDM), vytvrdzovania živice (DLP) a spekania polymérového prášku (SLS/MJF). Taktiež máme úspešne zrealizovaných viacero projektov 3D tlače kovu.

Od roku 2017 sa venujeme aktívne aj poradenstvu pre 3D tlač a aditívne technológie, aby sme mohli naše know-how a skúsenosti odovzdávať ďalej.

Viac o skúsenostiach si môžete prečítať na stránke nášho partnera v tejto sekcii:

https://stepanek3d.sk/o-nas/

Aké projekty dokážete zrealizovať?

V rámci 3D tlače (aditívnych technológií) vieme navrhnúť výrobnú technológiu, optimalizovať proces, vytvoriť a upraviť 3D modely a realizovať samotnú výrobu.

Výroba je možná už od jedného kusu. Maximálny počet kusov závisí od našich aktuálnych kapacít. Pre existujúcich klientov však vyrábame v objemoch stovky až tisícky kusov mesačne.

Realizujeme aj odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa dizajn, optimalizáciu, voľba výrobných parametrov, výber stroja, výpočet návratnosti investície a iné. Je určené pre firmy aj pre jednotlivcov.

Viac v sekcii Služby na stránke nášho partnera pre 3D tlač: https://stepanek3d.sk/sluzby-pre-3d-tlac/

Lektor

Petr Štěpánek

Kontaktujte nás

+421 905 307 063 info@4industry.consulting Legionárska 221/1, 010 01 Žilina