Analýza

Audit procesov údržby výrobných zariadení

Spolupráca v oblasti systémového auditu potenciálov výkonnosti a stratégie smerovania údržby výrobných zariadení, s cieľom podporiť riadenie a rozvoj útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv.

Intro

Profil spoločnosti

Spoločnosť patriaca do slovenskej priemyselnej skupiny, zameraná na výrobu dielcov pre karosérie v automobilovom priemysle. Medzi jej zákazníkov patrí Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini či  Jaguar Land Rover.

 ZADANIE

Audit & benchmark procesov údržby

Podporiť pracovníkov spoločnosti pri riadení a rozvoji útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv.

 • Analyzovať operatívne, riadiace a podporné procesy útvaru údržby a organizáciu starostlivosti o výrobné zariadenia v spoločnosti.
 • Zhodnotiť aktuálny stav fungovania systému údržby a identifikovať príležitosti na zvýšenie výkonnosti procesov údržby.
 • Porovnať aktuálny stav fungovania systému údržby a jeho výkonnosť s priemyselnými firmami SR a ČR – benchmarking.
 • Definovať postup implementácie krokov pre optimálne využitie identifikovaných príležitostí.
 • Navrhnúť manažérsky systém údržby a starostlivosti o výrobné zariadenia na mieru spoločnosti.

Postup

Fázy riešenia

1.Realizačná fáza auditu

 • Analýza jednotlivých procesov a útvarov údržby – podľa metodiky spoločnosti 4ic 
 • Analýza výkonu údržbárskych činností – snímka vybraných pracovníkov údržby a vybranej aktivity údržby
 • Analýza vybraných činností resp. útvarov úzko súvisiacich s údržbou (výroba – posúdenie technického stavu strojov, interview s pracovníkmi výroby a dotknutých procesov)
 • Analýza dokumentácie poskytnutej počas auditu na vyžiadanie 

2. Fáza prezentácie výsledkov a návrhov zmien

 • Prezentácia výsledkov auditu a zhodnotenie fungovania systému údržby v závode.
 • Návrh odporúčaných aktivít pre komplexné zlepšenie fungovania systému údržby.
 • Návrh časového rámca pre implementáciu odporúčaných aktivít.
 • Návrh podpory spoločnosti 4ic pri implementácii navrhovaných zmien.

  Results

  Dosiahli sme

  Vyhodnotenie výkonnosti údržby 

  ( )%

  Návrh úrovne budúcej výkonnosti

  85 %

  Benchmark v odvetví -strojárenský

  ( ) %

  Benchmark v rámci AUtomotive

  ( )%

  Konkrétne údaje v prázdnych ( ) sú dostupné len pre obchodných partnerov spoločnosti 4industry consulting.

  hodnotenie spolupráce

  „Audit a všetky jeho zistenia hodnotím pozitívne.“

  Riaditeľ výrobného závodu, General manager

  hodnotenie spolupráce

  „Pozitívny dojem s očakávaným výsledkom.“

  Plant manager

  ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

  Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.