Mentoring - podpora realizácie interného projektu

Konsolidácia rozmiestnenia výroby

Spolupráca v oblasti podpory pracovníkov spoločnosti zodpovedných za riešenie projektov zameraných na sťahovanie vybraných prevádzok výroby.

Intro

Profil spoločnosti

Textilná spoločnosť zameraná na výrobu a predaj pančuchového tovaru, výroba pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov.

ZADANIE

Mentoring projektového tímu

Podporiť pracovníkov spoločnosti (projektových manažérov) zodpovedných za projekty sťahovania výroby odborným vedením pri:

 • fáze definovania merateľných cieľov projektov sťahovania výroby,
 • fáze sumarizácie súčasného stavu,
 • fáze definovania budúceho rozmiestnenia výroby,
 • fáze rozhodovania o reálnych prekážkach spojených s presťahovaním,
 • fáze vyhodnotenie prínosov presťahovania.

Vo všetkých uvedených bodoch poskytnúť odbornú spätnú väzbu za navrhnuté a vykonané dielčie aktivity.

Pomôcť hľadať a navrhovať optimálne riešenia pre naplnenie cieľov presťahovania.

Navigovať zodpovedných pracovníkov v optimálnom postupe práce smerom k naplneniu cieľov projektu v očakávanom čase.

Postup

Fázy riešenia

1.Podpora vo fáze analýzy súčasného stavu ako predpokladu sťahovania výroby do nových priestorov

 • Portfólio vyrábaných produktov a forecast na 2019
 • Analýza výkonnosti súčasného výrobného systému (ako predpoklad pre porovnanie s budúcim stavom)
 • Analýza výrobných procesov spojených s produktovým portfóliom
 • Analýza logistických procesov spojených so zásobovaním materiálu
 • Analýza manipulačnej techniky
 • Analýza priestorových nárokov výrobnej technológie a jej periférie
 • Identifikácia obmedzení (technologických, technických, priestorových) spojených so sťahovaním výroby

2.Podpora vo fáze návrhu budúceho stavu rozmiestnenia výroby v nových priestoroch

 • Rozmiestenie výrobnej technológie v novom priestore
 • Pozície výrobných liniek, strojov a periférnych zariadení
 • Pozície a veľkosť miesta pre vstupný a výstupný materiál
 • Pozícia zázemia pre administratívnych pracovníkov
 • Návrh prechodových uličiek a ich potrebných rozmerov vzhľadom na spôsob manipulácie s materiálom

3.Podpora vyhodnotenia prínosov presťahovania výroby

 • Návrh metrík pre vyhodnotenie výkonnosti po zmene
 • Kalkulácia metrík

Results

Dosiahli sme

Úspora Výrobnej Plochy

-61m2 

Počet strojov pri zachovaní výkonu

-5 ks

Plocha tovaru pred spracovaním

-74m2

Produktivita práce na prevádzke

+28%

hodnotenie spolupráce

„Spolupráca s firmou 4industry bola na vysokej profesionálnej úrovni.“

Riaditeľka výrobného závodu, Plant manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.