Projekt

mapovanie hodnotového toku

Spolupráca v oblasti vypracovania mapy hodnotového  toku za účelom zmapovania potenciálov výkonnosti podnikových procesov a implementácie navrhovanej zmeny.

Intro

Profil spoločnosti

Textilná spoločnosť zameraná na výrobu a predaj pančuchového tovaru, výroba pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov.

ZADANIE

Mapovanie hodnotového toku

 • Analyzovať a definovať potenciály v celom hodnotovom toku
 • Analyzovať podnikové procesy od požiadavky zákazníka cez rozvrhovanie požiadaviek do výrobných procesov a expedíciu výrobkov – informačný tok
 • Analyzovať podnikové procesy od vstupu materiálu až po zaskladnenie hotových výrobkov – tok materiálu
 • Definovanie úzkych miest a problémových oblastí v celej mape VSM
 • Návrh mapy budúceho stavu

Postup

Fázy riešenia

1.Mapovanie procesov a zber dát pre mapu VSM

 • Výber výrobkového predstaviteľa pre mapovanie hodnotového toku
 • Zber údajov pre analýzu materiálového toku (priame pozorovanie a námery)
 • Zber údajov pre analýzu informačného toku (interview)

2.Zostrojenie mapy VSM

 • Materiálový tok – analýza operácií a kvantifikácia ich súčasnej výkonnosti

   

  • čas taktu
  • tac – cyklový čas operácie
  • čas pretypovania stroja
  • počet pracovníkov a zmennosť
  • veľkosť zásob v skladoch, zásobníkoch a v procesoch (WIP)
 • Informačný tok – analýza podnikových procesov, znázornenie väzby a spôsobu realizácie
 • VSM metriky – Kvantifikácia výkonnosti celého systému
  • Počet procesných krokov
  • Priebežná doba výroby
  • Index pridanej hodnoty
  • Obrátka zásob
 • Identifikácia problémových oblastí v celom hodnotovom toku

3.Návrh mapy VSM budúceho stavu a implementácia zmeny

 • Workshop návrhov riešení pre elimináciu problémových oblastí
 • Definovanie priorizácie navrhnutých riešení
 • Definovanie časového plánu realizácie navrhnutých riešení
 • Definovanie prácnosti riešení v zmysle plánu

VSM metriky – kvantifikácia výkonnosti celého systému po zmene

  Results

  Dosiahli sme

  Lead time (days)

  -28,3 

  Obrátka zásob (krát / rok)

  +39

  Počet operácií výroby

  -1

  Total WIP time (days)

  -17%

  hodnotenie spolupráce

  „Spolupráca s firmou 4industry bola na vysokej profesionálnej úrovni.“

  Riaditeľka výrobného závodu, Plant manager

  ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

  Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.