Reštartujte svoj biznis s využitím Gamified Startup Toolkit

Každý má záujem aby jeho produkt, alebo služba bola úspešná. Viac ako polovica interných projektov, ktoré sa zameriavajú na rast predaja však zlyháva. Prineste si so sebou svoj vlastný projekt a počas seminára si prakticky vyskúšate súbor nástrojov Gamified Startup Toolkit. Výsledkom workshopu budú reálne námety na rozvoj Vášho biznisu.

Odporúčame

Cieľová skupina

Workshop je vhodný pre vedenie spoločnosti, riaditeľov, obchodníkov, manažérov marketingu, office manažérov ako aj pre personalistov.

Požiadavky na účastníka

Pre absolvovanie programu sa nevyžadujú ďalšie špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni

Obtiažnosť

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Gamified Startup Toolkit je súbor nástrojov na tvorbu, riadenie a validáciu škálovateľných projektov, ktorý je postavený na najúspešnejších postupoch ako je Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, Growth Hacking, Inbound Marketing a podobne.

„Pozri sa bližšie na to, čo poháňa rast tvojho podnikania. Nájdi nové cesty ako urýchliť profitabilný rast a zvýšenie zisku. Navrhni, buduj a meraj príležitosti rastu tvojej firmy.“

Michal Jirásek
Tvorca metodiky Gamified Startup Toolkit

Tréning je pripravený pod partnerskou a odbornou garanciou tvorcu metodiky Michala Jiráska.
Bližšie informácie 

Cieľ

  • Pochopenie systematickej cesty k rastu svojho podnikania
  • Pochopenie potreby zákazníka
  • Naučiť sa používať nástroj Gamified Startup Toolkit
  • Identifikovať motory rastu pre produkt
  • Aplikovať vhodné techniky na svoj vlastný biznis

PROGRAM

1. DEŇ

Návrh motora rastu a validácia

1. Prečo nové projekty zlyhávajú?

Rozoberieme si a pochopíme dôvody, prečo nové projekty zlyhávajú. Vysvetlíme si ako prekonávať najčastejšie chyby, a hlavne, naučíme sa ako týmto chybám predchádzať.

2. Zorientovanie sa v Gamified Startup Toolkit

Spoločne sa naučíme ako jednoducho aplikovať lean startup, design thinking and growth hacking v tvojom tíme.

3. Vizualizácia predpokladov pre rast

Vizuálne si zobrazíme predpoklady pre rast, identifikujeme potenciálne bariéry a nové zdroje rastu.

4. Overovanie prostredníctvom rozhovorov

Naučíme sa ako overiť predpoklady a ako otestovať odozvy na tvoj projekt prostredníctvom rozhovorov.

2. DEŇ

Postavte motor Vášho rastu, zmerajte ho a odstráňte slabé miesta.

1. Pochopenie architektúry motora rastu

Ako vyzerá dobre nadizajnovaný motor rastu? Naučíme sa vidieť jeho základné časti.

2. Zorientovanie sa v Gamified Startup Toolkit

Vytvoríme si plán krokov pre rast. Rozhodneme sa, na čo by sa mal tvoj tím sústrediť.

3. Meranie výkonu

Naučíme sa ako merať rast a ako identifikovať oblasti, ktoré je potrebné riešiť.

4. Zvýšenie škálovateľnosti

Nájdeme zlepšenia škálovateľnosti tvojho projektu. Znížime náklady na získanie zákazníka a zároveň zvýšime jeho dlhodobú udržateľnosť.

Výstupný profil absolventa

Účastníci sa naučia využívať súbor nástrojov Gamified Startup Toolkit v papierovej verzii, ktoré dostanú počas workshopu. Budú schopní navrhnúť alebo upresniť cestu, ako urýchliť profitabilný rast a zvýšiť zisky v projekte. Účastníci budú schopní vizualizovať svoje návrhy v prehľadnej forme toolkitu. Naučia sa ako merať rast a ako identifikovať oblasti, ktoré je potrebné riešiť. Po skončené workshopu budú schopní nadobudnuté znalosti využiť na ďalších projektoch.

Časté otázky

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme vaše otázky.

Je seminár vhodný aj pre sektor služieb?

Áno, seminár je vhodný pre akékoľvek hospodárske odvetvie.

Je seminár vhodný aj pre zamestnancov v administratíve?
Program je vhodný pre všetkých pracovníkov firmy, bez rozdielu pracovného zaradenia.
Kde sa bude konať seminár?
Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.
Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?
Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Lektor

Roman Bače

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.