Toyota KATA inovatívny prístup v zlepšovaní procesov

Praktický tréning plný simulačných hier a prípadových štúdií na pochopenie inovatívneho prístupu tvorby novej kultúry zlepšovania procesov. Zameraný na dosahovanie stanovených cieľov mimo komfortnej zóny. Už počas 2 dňového tréningu získate plno námetov, pohľadov, inšpirácii pre rozvoj vášho vlastného systému rozvoja koučov a zlepšovateľov.

Odporúčame

Cieľová skupina

Pracovníci útvaru riadenia výroby, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania, spervízori.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

2 dni.

Obtiažnosť

Základná úroveň znalostí.

Cieľ

 • Pochopenie rozdielu súčasného a nového prístupu k zlepšovaniu.
 • Pochopiť význam neustáleho zlepšovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zmena návyku pri procese zlepšovania.
 • Naučiť sa ako zvýšiť schopnosť riešiť problémy mimo komfortnú zónu
 • Naučiť sa dosahovať stanovené ciele a ich rozpad na dielčie cieľové stavy
 • Pochopiť význam neustáleho zlepšovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Naučiť sa základom KATA koučingu a KATA zlepšovania.

PROGRAM

1. Deň

ZLEPŠOVANIE PROCESOV – KATA PRÍSTUPOM

 • Technologické zmeny okolo nás.
 • Pochopenie čo robia najlepšie spoločnosti ináč.
 • Inovatívny spôsob zlepšovania Toyota KATA vs. súčasné systémy.
 • Kultúra ako výstup denného správania.
 • Naše názory (mindset) ako súhrn našich skúseností.
 • Zmena správania.
 • Nesystematické vs. systematické riešenie problémov.
 • Nový spôsob myslenia a konania.
 • Nová cesta a hranica poznania problému.
 • Koreňová príčina a návrh riešenia.

Sumarizácia dňa

 • Sumarizácia získaných poznatkov.
 • Návrh vlastného akčného plánu.

2. Deň

ROZVOJ KOUČOV – KATA PRÍSTUPOM

Sumarizácia predchádzajúceho dňa

 • Definovanie výzvy.
 • Analýza súčasného stavu a poznania.
 • Definovanie cieľového stavu a rozloženie cieľa na menšie celky.
 • Prostredie pre neustále zlepšovanie.
 • Role zlepšovateľa, kouča 1, kouča 2.
 • Prípadová štúdia, hra.
 • Koučovacia tabuľa a význam jednotlivých formulárov.
 • Zoom in – zoom out.
 • Vybrané techniky riešenia problémov.
 • Základy koučingu vo výrobe.
 • Využívanie 5 koučovacích otázok pre dosahovanie cieľov.

Sumarizácia tréningu

 • Sumarizácia získaných poznatkov.
 • Návrh vlastného akčného plánu.

Výstupný profil absolventa

Počas tréningu budú jednotliví účastníci trénovať role Zlepšovateľa, Kouča 1. a Kouča 2. Zároveň im budú poskytnuté vstupné materiály, ktoré budú môcť po skončení tréningu používať v rámci svojho procesu. Budú schopní stanoviť smer alebo víziu pozorovaného procesu, pomenovať súčasný stav, budúci krátkodobý cieľ a identifikovať prekážky. Počas tréningu budú využívané vybrané LEAN metódy, ktoré im prakticky pomôžu definovať jednotlivé kroky alebo experimenty postupu k cieľovému stavu. Budú schopní jednotlivé kroky vizualizovať na koučovacej tabuli. V rámci interakcie Kouča a Zlepšovateľa budú schopní viesť koučovací rozhovor v zmysle KATA prístupu.

Časté otázky

Pre aké spoločnosti je tréning zameraný?

Prístup Toyota KATA koučing a zlepšovanie je určený pre výrobné ako aj nevýrobné spoločnosti. Okrem výrobných spoločností sme aplikovali prístup aj v spoločnosti, ktorá sa zaoberá implementáciou informačného systému.

Je možné urobiť DEMO ukážku priamo u nás v podniku?

Áno, po vzájomnej dohode vieme urobiť DEMO ukážku v rozsahu 2-3 hodiny priamo u Vás.

Kde sa bude konať seminár?

Seminár je možné realizovať priamo u vás v spoločnosti, alebo v našich priestoroch v Žiline.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent seminára na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Tréner KATA

Roman Bače

Spolupracuje s komunitou Lean a Toyota KATA vo svete. Podieľal sa na zabezpečení prvého českého vydania knihy Toyota Kata. Pod odborným dohľadom Tila Schwarza úspešne absolvoval certifikovaný tréning Toyota KATA Coaching, ktorého súčasťou boli aj moduly KATA DOJO. Absolvoval sériu konferencií a webinárov na tému LEAN, KATA In Crisis, KATA fo Life a pod. V súčasnosti implementuje KATA princípy do výrobných spoločností a spoločností, ktoré sú zamerané na implementáciu informačných systémov. Spolu so špecialistami na priemyselné inžinierstvo sa aktívne zúčastňuje projektov optimalizácie. Nadobudnuté skúsenosti využíva počas praktických cvičení na tréningoch. 

Toyota KATA

Systematickým vedením ľudí k výnimočným výsledkom.

Doba, kedy stačilo robiť triky s číslami a prípadne tlačiť na ľudí a vyžmýkať z nich posledné zvyšky síl. Myslíme si, že najväčšou výzvou budúcnosti je zmeniť mindset ľudí, aby boli otvorení novým technológiám, prístupom a boli schopní prijať prichádzajúce zmeny v biznise a prispôsobiť svoje správanie novej situácii.

Nebude až tak dôležité, kto má dnes najlepšie riešenie, ale kto má najlepšiu schopnosť rýchlo sa prispôsobiť a byť neustále inovatívnym. Stred pozornosti sa presunie z obsahu na rozvoj potrebných znalostí a schopností ľudí, čo sa stane rozhodujúcim konkurenčným faktorom.

Zároveň nebudeme potrebovať manažérov, ktorí vždy povedia svojim ľuďom, čo majú robiť. Skôr budeme potrebovať lídrov, ktorí budú schopní ľuďom pomôcť pochopiť zmysel ich práce a zároveň rozvinúť ich schopnosť riešiť problémy a dosahovať ambiciózne výzvy, bez zbytočného zdôvodňovania a nezmyselného hľadania vinníka. 

ISBN: 9788027104352

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.