Toyota KATA Dojo

Dovoľujem si Vám ponúknuť spoluprácu v oblasti Zlepšovania procesov vo výrobe, prípadne v administratíve, inovatívnym prístupom Toyota Kata koučing.

Praktický tréning plný simulačných hier a prípadových štúdií na pochopenie inovatívneho prístupu tvorby novej kultúry zlepšovania procesov. Zameraný na dosahovanie stanovených cieľov mimo komfortnej zóny. 

Odporúčame

Cieľová skupina

Tím lídri, majstri, vedúci údržby, vedúci kvality a pod.

Požiadavky na účastníka

Nie sú vyžadované špecifické požiadavky.

Odporúčaný rozsah

8 dní.

Obtiažnosť

O TRÉNINGU

Zvýšte schopnosti vašich ľudí, dajte zlepšovaniu procesov ľudskú tvár a nové postupy. Vybudujte si skupinu interných KATA koučov, ktorí budú vaši ambasádori zmeny. Registrujte sa na tréning v oblasti Zlepšovania procesov vo výrobe, prípadne v administratíve, inovatívnym prístupom Toyota KATA Koučing.

Praktický tréning plný simulačných hier a prípadových štúdií na pochopenie inovatívneho prístupu tvorby novej kultúry zlepšovania procesov. Zameraný na dosahovanie stanovených cieľov, mimo komfortnej zóny. 

Leták

Rozvojový program je zameraný na  manažment spoločnosti, pracovníkov útvaru riadenia výroby, kvality, logistiky, údržby, supervízorov, majstrov s potenciálom pre zlepšovateľské aktivity a koordinátorov projektov zlepšovania vo výrobe

PROGRAM

NÁZOV MODULU

OBSAH MODULU

Basic tréning  (15. – 17. Októbra 2024)

 • Technologické zmeny okolo nás
 • Pochopenie čo robia najlepšie spoločnosti ináč
 • Inovatívny spôsob zlepšovania TOYOTA KATA vs. súčasné systémy
 • Kultúra ako výstup denného správania
 • Naše názory (mindset) ako súhrn našich skúseností 
 • Zmena správania 

Follow up 1 (14. Novembra 2024)

 • Ako zlepšiť cieľové podmienky (target condition)?
 • Ako nájsť a správne definovať ukazovateľ pre cieľové podmienky?
 • Výkonový a procesný ukazovateľ
 • Tipy pre kouča a pre koučovací cyklus
 • Tréningové techniky „teda“ – „pretože“
 • Rola Zlepšovateľa, Kouča 1, Kouča 2
 • Základy koučingu vo výrobe a 5 základných koučovacích otázok
 • Analýza potenciálov vo výrobnom procese (pozorovanie)
 • Stanovenie miniprojektov zmeny pre jednotlivé tímy

Follow up 2 (11. Decembra 2024)

 • Review koučovacích cyklov
 • Poskytnutie spätnej väzby z pozície Kouča 1 a 2
 • Porozumenie prekážkam a ich dopadom na ukazovateľ
 • Tipy pre Kouča
 • Situačné hĺbkové otázky, voľba komunikačnej stratégie
 • Dojo tréning, situačné hry

Follow up 3 (15. Januára 2025)

 • Review koučovacích cyklov
 • Situačné hĺbkové otázky, získanie priamej odpovede
 • Koučovacie otázky pre identifikáciu koreňovej príčiny
 • Experimenty a typy experimentov
 • Situačné hĺbkové otázky, voľba komunikačnej stratégie

Follow up 4 (12. – 13. Februára 2025)

 • Hoshin Kanri ako strategický nástroj, T-Model KATA
 • Prezentácia prínosov tréningu
 • Prepojenie Toyota KATA a Shopfloor Management
 • Implementácia novej kultúry Toyota KATA a jej špecifiká
 • Certifikácia

Základné údaje

Cena

1950€ /účastník

Kapacita

15 ľudí

Rozsah

8 dní

Výstupný profil absolventa

Absolvent programu bude vedieť systematicky riešiť problémy a predkladať návrhy na zlepšenie. Nadobudnuté komunikačné zručnosti bude vedieť vhodne používať pri presadení zmeny na pracovisku, bude sa lepšie orientovať v situácii konfliktu. Pri vedení a riadení pracovníkov a ich výkonu bude vedieť používať správne štýly vedenia. 

Časté otázky

Kde sa bude konať tréning Toyota KATA Dojo?

Na základe prihlásených účastníkov tréningu bude zostavený plán jednotlivých modulov na pracoviskách účastníkov tréningu na Slovensku a v Čechách.

Je súčasťou seminára aj osvedčenie alebo certifikát?

Absolvent na konci tréningu obdrží osvedčenie o úspešnom absolvovaní tréningu. V prípade certifikovaných programov získa akreditovaný certifikát.

Kontaktná osoba

Roman Bače

E-Mail: bace@4industry.consulting
Tel.: +421 905 307 063

REGISTRÁCIA

V prípade viacerých účastníkov z jednej spoločnosti poskytujeme zľavu.