Rozvoj robotiky a zejména její praktické rozšíření do mnoha odvětví lidské činnosti vzbuzuje u mnohých obavy o to, zda i jejich práci nepřevezmou roboty. Zejména se hovoří o robotizaci manuální práce ve výrobních provozech. Nicméně současná situace je přesně opačná: díky aktuální nízké míře nezaměstnanosti české výrobní firmy shánějí pracovní sílu nejhůře v celé Evropě. A tak se naskýtá otázka: pokud roboty vezmou práci, bude tady ještě někdo, komu ji mohou vzít…?

Skutečné priority

Je načase si přiznat, že obavy z robotů jsou stejným mýtem, jako byly dříve obavy z počítačů či ještě dříve obavy ze zavedení pásové výroby. Reální majitelé skutečných výrobních společností malé a střední velikosti (SMB) v České republice dnes řeší zcela jiné priority:

  1. Jak zvýšit výrobní kapacitu, abychom mohli pokrýt růst zakázek
  2. Jak zlepšit výrobní flexibilitu, abychom dokázali splnit nároky na rostoucí variabilitu produktů
  3. Jak si udržet konzistentní kvalitu a eliminovat vícenáklady na jejich nápravu
  4. Jak udržet kvalifikované pracovníky, aby neodcházeli jinam

Jako první se samozřejmě naskýtá možnost nabrat nové pracovníky, avšak aktuální nedostatek pracovní síly toto řešení znemožňuje. Nehledě k tomu, že i kdyby zájemců na pozice manuálních činností bylo dost, podniky by tím dokázaly vyřešit pouze bod č. 1. Pokud ale chtějí přistoupit k řešení komplexně s cílem zvýšení celkové produktivity, pak není jiné cesty než automatizace a robotizace.

Požadavky na robotizaci v SMB

Robotizační projekty v SMB společnostech se oproti zavádění tradičních průmyslových robotů liší poměrně zásadně hned v několika ohledech. Vyplývá to jak z finančních možností, tak z především výrobních potřeb.

 Tak především malé a střední firmy potřebují vyřešit své výzvy rychle, v řádu týdnů. Velké automatizační projekty trvají spíše měsíce až roky, a navíc jsou jejich dodavatelé vyprodáni na dlouho dopředu.

Zákaznické trendy, které směřují k větší individualizaci produktů, kladou vyšší důraz na flexibilitu výrobců, tj. na schopnost se rychle přizpůsobovat nový zakázkám a rychle reagovat změnami ve výrobě. Projekty tradiční automatizace jsou pevně spojeny s daným výrobním prostředím a jakékoliv změny jsou nesmírně nákladné.

Zákazníci všeobecně tlačí na přijatelnou cenu, rychlost dodání, nicméně bez žádného kompromisu na kvalitu.  Čím větší je ve výrobě na dílnách podíl rutinní, manuální práce, tím méně vyrovnaná je kvalita ve výrobní sérii, a tím více se zvyšují náklady spojené s přepracováním či výměnou produktu.

Odchod kvalifikovaných zaměstnanců je často motivován nejen finančním ohodnocením, ale také zajímavostí práce, její smysluplností a nízkým rizikem nemocí z povolání či pracovních úrazů – a s tím související bezpečností práce s robotickými technologiemi. V menších provozech firmy zpravidla nemají velkorysý prostor na tradiční klece či zábrany.

 

Proto jsme dnes svědky obrovského rozvoje kolaborativní robotiky, která splňuje zmíněné požadavky na automatizaci v malých a středních firmách. Kolaborativní roboty lze nasadit a jednoduše zprovoznit během dnů až týdnů v podstatě dnes již na jakoukoliv lidskou manuální činnost ve výrobě. Je možné je flexibilně přemisťovat a intuitivně programovat na výrobní lince dle potřeb a garantují konzistentní kvalitu práce jak na začátku, tak na konci směny. Nevyžadují dodatečný prostor na bezpečnostní infrastrukturu, a co je velmi důležité: po krátkém zaškolení si podniky tyto automatizační projekty mohou řídit samy – bez přítomnosti specialistů na průmyslové roboty či programátorů.

Praktické nasazení: Izoelektro

Slovinský výrobce elektrotechniky Izoelektro je příkladem, že robota může využívat i společnost o 8 lidech. Klíčovou roli ve výrobě Izoelektro hrají procesy testování hotových výrobků, které všechny musejí být 100% funkční. Aby toho dosáhla, rozhodla se firma tyto zdlouhavé a opakované procesy automatizovat. Nasadila robota UR5, jež s využitím gripperu převzal veškeré úkoly jednoho pracovníka, který se nyní může věnovat důležitějším úkolům.

Robot pracuje nepřetržitě 8 hodin každou směnu, bez přestávky a se spolehlivostí, které nemůže po celou dobu trvání směny dosáhnout žádný lidský pracovník. Výroba a testování každého výrobku jsou nyní mnohem rychlejší, což zároveň snižuje výrobní náklady. Robot eliminuje jakékoliv chyby vyplývající z povahy lidského faktoru. Společnost je tak spokojena, že do budoucna plánuje nasazení dalších robotů.

Autor:
Pavel Bezucký
obchodní ředitel pro ČR a Slovensko
Universal Robots

Článok uverejnený so súhlasom autora a portálu https://www.technickytydenik.cz/

 

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.