1.Čo najpodstatnejšie sa z vášho pohľadu udialo za uplynulých päť až sedem rokov v oblasti údržby? (možno spomenúť niečo, čo bolo pred rokmi novinka a dnes je to „prekonané“)

Určite bolo prekonaných viacero procesných, organizačných, či technických aspektov, ktoré boli pred pár rokmi len príležitosťou, alebo len rozvíjajúcim sa prvkom. Predovšetkým myslím, že z tohto pohľadu by sa dalo hodne príkladov uviesť najmä z oblasti rozvoja diagnostických princípov súvisiacich s preventívnou a tiež s korektívnou údržbou.

Zaujímavý a prínosný je tiež trend vývoja v oblasti bezpečnosti práce pracovníkov vykonávajúcich údržbárske výkony a nepochybne digitalizácia záznamu a reportingu výkonov spojená s dostupnosťou mobilných riešení.

  1. V ostatnom čase sa veľa hovorí o tom, že ľudí na niektorých pozíciách nahradia stroje. Platí to aj v oblasti údržby? Je inovatívne využitie umelej inteligencie aj v tejto oblasti prínosom?

Určite je aplikácia umelej inteligencie v údržbe prínosom a do značnej miery aj nevyhnutnosťou, predovšetkým vo väzbe na komplexné prostredie, v ktorom sa postupne umelá inteligencia presadzuje. Keď si predstavíme snahu o budovanie digitálneho podniku ako individuálneho celku, ďalej nadväznosť jeho fungovania v digitálnom eko-systéme ostatných podnikov resp. priemyslu, trhu(ov), regiónu a z toho vyplývajúce požiadavky na rýchlosť a kvalitu zabezpečenia vyžadovanej servisnej služby, potom si myslím, že aplikácia prvkov umelej inteligencie je jedným z kľúčových parametrov konkurencieschopnosti. Jedna z globálnych pracovných skupín pre podporu Industry 4.0 hovorí o očakávanom náraste produktivity vďaka digitalizácii a IoT (internet vecí) v priemysle +32%.

V roku 2023 som sa zúčastnil v Mníchove na veľtrhu Automatica 2023, vrátane aktívnej workshop účasti s dôrazom na Smart maitenance. V rámci výstavy som mal možnosť vidieť veľké množstvo reálnych aplikácii, kde sa ľudské výkony v rámci údržbárskych činností realizovali plne automatizovane, prípadne s diaľkovým ovládaním špecialistu. Zvlášť užitočné a efektívne boli riešenia pre preventívne činnosti s pomerne vysokým rizikom pracovného úrazu (napr. kontroly potrubí a vedení vo výškach, v podzemí, či v iných ťažko prístupných miestach).

Obr. Dron s príslušenstvom manipulátora pre prácu v ťažko dostupných zónach

Obr. Autonómne sa pohybujúci robot kontrolujúci stav potrubia

Pojem údržby sa v tomto zmysle posúva dokonca ešte o úroveň vyššie. Pretože ak sme doteraz uvažovali v priemyselnom podniku o údržbe hlavne vo väzbe na výrobné technológie, tak ešte väčší dôraz budeme musieť vynaložiť smerom na udržiavanie a servis celej digitálnej infraštruktúry. V údržbe vždy platilo, aby sa diagnostika a korekcia poruchového stavu vykonala v čo najkratšom čase. A práve preto si myslím, že prvky digitalizácie, automatizácie a umelej inteligencie zohrávajú kľúčovú úlohu.

Obr. Ukážka architektúry digitalizácie procesov údržby z workshopu Smart maitenance, Automatica 2023

  1. Zoštíhľovanie je pojem, ktorý sa dotkol aj údržby. Čo LEAN v údržbe prináša?

Všade v Japonsku, kde problematika Lean vznikla je údržba neoddeliteľnou súčasťou konceptu Lean. Vždy, keď si spomeniem na prednášky prof. Nomuru z Aichi Institut of Technology, kedykoľvek vysvetľoval princípy štíhleho výrobného systému, vždy zdôraznil v zápätí jeho neoddeliteľnú súčasť TPM, až sa mi to zdalo prehnané. Z odstupom času si, ale stále viac uvedomujem dôležitosť tohto prepojenia. TPM nie je len jedným z pilierov štíhleho výrobného systému, ale TPM samo v sebe musí obsahovať filozofické prvky Leanu – dôraz na tok hodnôt, plynulý tok a ťah.

Musíme sa teda najskôr snažiť pochopiť a definovať pojem hodnoty v celom kontexte údržby a následne sa snažiť, aby táto hodnota bola vytváraná plynule, resp. bola podporená pravidlami pre riadenie plynulosti.  Ten zvyšok už je pomerne známi – štíhle procesy, štíhle postupy, minimálne straty a pod.

Keď si teda uvedomíme, že sa sústreďujeme naozaj na hodnoty, že sa snažíme o vytvorenie týchto hodnôt a ich rýchle dodanie, potom môžeme od Lean v údržbe očakávať to, čo už dlhé roky Japonci aj reálne dosahujú. Nebudem teraz uvádzať % nárast OEE za xy mesiacov, alebo zníženie MTTR, či zvýšenie MTBF v číslach. Uvediem iný príklad. Spoločnosť A.I.S. vyrába odliatky motorov v malom japonskom mestečku. TPM a štíhlu údržbu zavádzajú 25 rokov a celú genézu vývoja majú zachytenú fotkami po jednotlivých rokoch v zasadačke, ktoré hrdo ukazuje 65 ročný syn zakladateľa, dnes prezident spoločnosti. Osobne je tento pán zodpovedný za život a fungovanie TPM. Jeho vízia v prínose údržby pre podnik je dosiahnuť do roku 2023:

  1. Dokonalé plnenie obchodného plánu
  2. Dokonalá technologická spoľahlivosť
  3. Dokonalá výrobná prevádzkovateľnosť (dokážu dnes pracovať v rovnakom takte na odlievaní i opracovaní odliatkov)

 

Ešte raz si uvedomme v týchto 3. bodoch jeho očakávanie od TPM. Nie OEE, nie prestoje, nie náhradné diely – ale a predovšetkým prevádzková dokonalosť závodu a spokojnosť zákazníka. Napokon je to to isté, čo vyžadoval aj v našom regióne a prostredí pred 100 rokmi Tomáš Baťa.

Obr. Ukážka vizualizácie výsledkov a priebehu zavádzania TPM v japonskom závode

Ako hodnotí úspešnosť zavedenia TPM prezident japonského výrobného závodu? Interne cez ukazovateľ Customer Quality Ranking. Externe v roku 2008 získali Special TPM Japan Award, v roku 2015 Advanced Special Award a v 2023 plánuje World Class Award in TPM.

Takéto sú teda výsledky a očakávania prínosov v prostredí, kde samotný Lean vznikol.

 

Autor:

Ing. Peter Kormanec
konzultant
kormanec@4industry.consulting

 

 

 

 

Scan to connect my LinkedIn profile

 

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.