Dnešná doba je dynamická. Základné indikátory sú napr. menšie zákazky, väčšia variabilita, častejšie pretypovanie zariadení, viacero výrobkových skupín, flexibilne sa meniace objemy a podobne. V tejto dynamike je dôležité mať správne spočítané kapacity, úzke miesta aby sme vedeli správne a včas reagovať.

Koncom októbra sme ukončili projekt zameraný na zmapovanie kapacít súčasných, ale aj budúcich výrobkových skupín. Možno si poviete, že tieto záležitosti musia byť jasné pomocou informačného systému, ale nie je to tak.

Najprv však niekoľko základných údajov z daného projektu:

  • 4 hlavné výrobné skupiny, v každej skupine cca 10 predstaviteľov
  • 15 až 18 výrobných krokov
  • 4 zmenná prevádzka viacerých zariadení
  • Veľká rozpracovanosť a množstvo technologických časov
Základný postup v projekte:
Pridaná vs. nepridaná hodnota
Základné dokumenty:
Pridaná vs. nepridaná hodnota
Základným dokumentom je procesná mapa, kde sa zadefinujú všetky potrebné parametre (niektoré sú uvedené na obrázku).

Druhým zásadným dokumentom pri kapacitnom výpočte je poznanie spotreby času. Máme možnosť vychádzať z platných noriem alebo vytvoriť normatív pre jednotlivé operácie. Čas vo väčšine prípadov závisí na nejakom podstatnom činiteli  napr. šírka, hrúbka, počet,….

Všetky dáta sú spracované v kalkulačnom modely, ktorý zohľadňuje zmennosť, počet pracovísk, počet kusov na zmenu, OEE, prirážky a iné parametre. Tie vieme vizualizovať v prehľadnom grafe, kde sú viditeľné maximálne ako aj súčasné kapacity. Graf sa automaticky upravuje na základe meniacich sa parametrov ako sú počet kusov, zmennosti, počte pracovísk a podobne.
Aké sú benefity objektívneho kalkulačného modelu:

  • Môžeme sa správne a včas rozhodnúť
  • Vidíme úzke miesta v meniacom sa portfoliu
  • Môžeme včas obstarávať nové kapacity / zariadenia
  • Môžeme sa včas zamýšľať nad zmenou počtu pracovníkov alebo zmenou počtu pracovných zmien
  • Môžeme správne zacieliť optimalizačné projekty na pracoviská, ktoré môžu byť krátkodobo úzke miesta
  • Veľa iných benefitov
Ak máte podobné otázky k Vaším kapacitám, nemáte kapacitný software, ktorý dokáže plánovať kompletné  zdroje, chystáte zmeny výrobného portfólia alebo nákup nových technológií, ktoré budú mať vplyv na vyťaženie procesov, môžeme sa spolu pozrieť na kapacity. Súčasťou výstupu bude aj návrh opatrení čo je možné na úzkych miestach zlepšiť a zlepšiť tak prietok Vašou výrobou.

Napíšte a nezávisle sa porozprávame o možnostiach.

Ak sa chcete dozvedieť viac o iných možnostiach spolupráce navštívte našu  stránku.  www.4industry.consulting

Autor článku: Ing. Matúš Višňanský konzultant visnansky@4industry.consulting  

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.