Optimalizácia riadenia náhradných dielov

Optimalizácia riadenia náhradných dielov

V základnej snahe zameranej na optimalizáciu zásob náhradných dielov (ďalej len ND) v priemyselnom podniku ide na jednej strane snaha o:optimalizáciu rozpočtu údržby,znižovanie prevádzkových nákladov,efektívnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami podniku,pričom...