Tréning

Analýza koreňových príčin

Spolupráca v oblasti rozvoja vybranej skupiny špecialistov tak, aby boli schopní nielen naplniť legislatívne požiadavky, ale aj efektívne a bezpečne vyriešiť nebezpečné udalosti prevádzkovania výrobných technológií a prijať nápravné opatrenia tak, aby sa v budúcnosti tieto udalosti neopakovali.

Intro

Profil spoločnosti

Energetická spoločnosť pôsobiaca na Slovensku. Náplňou jej činnosti je výroba elektrickej energie.

ZADANIE

Popis tréningu

Obsah tréningu obsahuje teoretické základy z vopred vybraných analytických techník a ich aplikácie smerom k zisťovaniu koreňových príčin vzniknutých rizikových a nebezpečných udalostí spojených s prevádzkovaním výrobnej technológie.

 • Teoretické základy
 • Praktické cvičenia
 • Overenie vedomostí a zručností nadobudnutých účastníkmi školenia, aby bolo zaručené, že ich účastníci kurzu budú vedieť správne uplatniť v praxi

 

Postup

Obsahová náplň

Forma realizácie

 • 1.PREZENTÁCIA – výklad problematiky a jej základných aspektov, prípadové štúdie (15%)
 • 2.POCHOPENIE – poznávacie hry s „aha efektom“, diskusia, cvičenia, práca v malých skupinkách, praktické cvičenia (30%)
 • 3.APLIKÁCIA – nácvik postupov, získavanie zručností priamo z reálneho procesu, analýza príkladov a incidentov (40%)
 • 4.SPÄTNÁ VÄZBA – rozšírenie sebapoznania, sebadiagnostika, spätná väzba od účastníkov (15%)
 • Počas tréningov sú využívané rôzne aplikačné flipcharty, šablóny, formuláre, pracovné materiály, ktoré účastníci tréningu môžu po skončení využívať pre vlastnú potrebu.

1.Tréningový modul 

 • Kultúra zlepšovania a zmena myslenia
 • Úvod do riešenia problémov
 • Analýza rizík Procesná analýza podľa FMEA-P

2.Tréningový modul  

 • Analýza koreňových príčin
 • Pochopenie problému
 • Nástroje pre zhromažďovanie údajov o príčine problémov
 • Nástroje implementovania riešenia (nápravných opatrení)
 • Sumarizácia potvrdenia skutočných príčin
 • Overenie účinnosti nápravného opatrenia
 • Tímový koučing ako nástroj pre stanovenie ďalšieho postupu

3.Tréningový modul  

 • Algoritmus identifikácie a potvrdenia koreňových príčin
 • Nástroje implementovania riešenia (nápravných opatrení)
 • Sumarizácia potvrdenia skutočných príčin
 • Overenie účinnosti nápravného opatrenia

Lektori tréningového programu

Ing. Roman Bače, PhD.
Ing. Peter Kormanec

Hodnotenie spolupráce

Účastníci tréningového programu

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.