Pri návšteve firiem príde v mnohých prípadoch a diskusiu o automatizácii. Pri tomto slove vo väčšine spozornie mnoho majiteľov a manažérov. Vo väčšine chcú mať vo svojich prevádzkach automatické zariadenie, robotov, cobotov a budovať tak firmu budúcnosti. Je potrebné si uvedomiť, že chcenie musí byť podložené aj zmyselnosťou a racionálnosťou tohto postupu.  Tak ako nemôžeme hrať všetci na FC Barcelona, voziť sa do práce na Ferrari a bývať vo vile na pláži, nie je reálne automatizáciu implementovať do každého procesu a prevádzky. Skúsme si v tomto článku definovať určité pravidlá.

Základné otázky

Na začiatku projektu by sme si mali položiť základné otázky.

  1. Akú máme stratégiu pri automatizácii našej firmy a procesov?

Položme si fakty na stôl. Kto z Vás má definovanú stratégiu zvyšovanie úrovne automatizácie a digitalizácie vo firme. Absencia tohto dôležitého kroku nás následne vedie k projektom pripomínajúcim výstrely do tmy. V takto náročných projektoch je metóda pokus-omyl finančne veľmi náročná.

Príklad stratégie pre realizáciu projektov automatizácie a digitalizácie

  1. Kde strácame najviac času vykonávaním manuálnych činností?

Dôkladné zmapovanie  súčasného procesu je základným predpokladom správneho zacielenia projektu automatizácie. Základné indikátory môžu byť:

  • Opakované uchopovanie z rovnakého miesta a ukladanie na rôzne miesto – napr. paletovanie
  • Zaťažovanie držaním v rukách pri procesoch montáže alebo kontroly
  • Vkladanie do obalu
  • Úkony ako skrutkovanie, brúsenie, leštenie, nanášanie napr. lepidla, tmelenie, ….
  • Ďalšie…
  1. Ktoré z týchto činností je možné automatizovať?

Po analýze je potrebné si rozdeliť procesy do troch skupín:

Možné cesty automatizácie

Prvú skupinu nechajme v prvom kole stranou. Tieto oblasti sú samozrejme výzvou, ale aj príliš vysokým rizikom celkového neúspechu a finančnej náročnosti. Zamerajme sa na najskôr na  zelenú  a neskôr na oranžovú skupinu.

  1. Aké sú prekážky a podmienky pre realizáciu automatizácie?

Len vo výnimočných prípadoch bude možné automatizáciu a digitalizáciu integrovať bez nutnosti vykonanie určitých zmien a prispôsobiť sa požiadavkám nového procesu. Niekedy to môžu byť menšie zmeny ako napr. pripojenie strojov na dopravník, zmena layoutu, úprava logistiky vychystávania komponentov a podobne. No v mnohých prípadoch to môžu byť aj náročnejšie zmeny v produkte, procese alebo v obale. Do takejto zmeny už vstupuje marketing, technológ, kvalitár, dodávateľ obalov a podobne.

  1. Aká bude návratnosť riešenia?

Táto otázka v mnohých prípadoch rozhoduje o realizácii projektu. Akceptovateľná návratnosť je vo firmách rozdielna, ale v priemere sú to cca 2 roky. Pri projektovaní je možné uvažovať aj o rozdelení implementácie do niekoľkých fáz. V danom prípade sa investícia rozkladá na dlhšie obdobie a zavedená automatizácia „zarába“ na ďalšiu fázu.

 

 

Úrovne komplexnosti automatizácie

Odporúčam postupovať krok po kroku a zodpovedať si všetky otázky. Rýchle rozhodnutie a prvé ponúkané riešenie nemusia byť tá pravá cesta.

Ak ste sa aspoň trošku našli v tomto článku, chcete v blízkej budúcnosti riešiť automatizáciu, no neviete kde začať, ohláste sa. Máme partnerov a môžeme spoločne nájsť vhodnú formu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach spolupráce navštívte našu  stránku.  www.4industry.consulting

Ing. Matúš Višňanský

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.