V roku 2015 na TEDx v USA začal svoj príhovor Bill Gates (zakladateľ Microsoftu) najobávanejšou katastrofou, ktorou bola jadrová vojna. Na pódium priniesol sud, ktorý vlastnila takmer každá americká domácnosť a ktorý obsahoval plno konzerv, jedál a nápojov. Sud slúžil ako preventívne opatrenie pred prípadnou jadrovou vojnou. Svojou ukážkou chcel demonštrovať potrebu preventívnej prípravy pred možnou hrozbou. Nechcel však hovoriť o jadrovej hrozbe. Chcel upozorniť na úplné inú hrozbu, akú sme dovtedy v našich lokalitách nepoznali. Hovoril o vysoko nákazlivom víruse, ktorý najbližšie desaťročie zabije viac ako 10 miliónov ľudí. Vírus prirovnával k ebole, ktorú mal možnosť analyticky študovať. Píše sa rok 2020 a na vlastnej koži zisťujeme, že na takýto druh hrozby nie sme pripravení. Nikto doteraz nebral takúto prednášku vážne.

Bill Gates so svojím tímom zistil, že problém tejto choroby nebol v systéme, ktorý by nefungoval dostatočne, ale v tom, že žiadny systém neexistoval. Chýbalo na prvý pohľad niekoľko kľúčových vecí:

 1. Neexistoval pripravený tím, ktorý by išiel tam, kde by bol potrebný, aby vyhodnotil stav.
 2. Správy prichádzali v papierovej forme a v systéme sa objavovali s veľkým časovým oneskorením.
 3. Správy boli nepresné.
 4. Chýbal tím zdravotníkov pripravený na vycestovanie.
 5. Neexistoval ani systém na prípravu týchto ľudí.
 6. Presun do postihnutých oblastí bol pomalý.
 7. Neexistoval systém na vyhodnocovanie priebehu liečby.
 8. Nikto nevedel, či zdravotníci používajú správne nástroje.
 9. Neexistovali systém pre vyhodnocovanie experimentov.

Poznámka autora: skúste si vrchnú časť článku prečítať ešte raz, len slovíčka ako vírus a choroba, zameňte za problémy v podniku, ktoré nikto nerieši.

Bill Gates vo svojom príhovore konštatoval, že šťastím bolo to, že sa vírus nedostal do miest.

Dnes naše podniky čelia koronavírusu a chorobe COVID-19, ktorý sa na rozdiel od eboly nešíri fyzickým kontaktom, ale vzduchom. Navyše nie sú na prvý pohľad jasné symptómy, kto je nakazený a kto nie. Zodpovednosť a disciplína by mala byť na prvom mieste u všetkých nás.

 

Prvé kroky máme za sebou

Pokúsim sa zhrnúť niekoľko základných krokov, ktoré majú naše podniky už za sebou:

 • úplný zákaz všetkých zahraničných služobných ciest,
 • zrušenie všetkých osobných pracovných stretnutí a porád,
 • v maximálnej možnej miere využitie možnosti jednaní telefonicky alebo online,
 • umožnenie práce z domu (homeoffice) pre všetkých zamestnancov, ktorí disponujú notebookom,
 • povinné nosenie rúšok – platí pre zamestnancov aj dodávateľov,
 • povinné nosenie jednorazových rukavíc,
 • maximálne obmedzenie pohybu osôb v priestoroch spoločnosti,
 • zákaz chodiť do priestorov mimo svojho pracoviska,
 • zákaz stretávať sa vo väčších skupinkách ako 3 ľudia,
 • zredukovanie vstupu dodávateľov s výnimkou nutných zásahov pre chod firmy a dodávky materiálu,
 • zahraničné kamióny dovážajúce/odvážajúce tovar musia vyplniť pred vstupom do areálu screening dotazník, vodič má zákaz vystúpiť z kamiónu – list potvrdzujúci prevzatie resp. naloženie tovaru sa lepí magnetom na dvere,
 • zavedené meranie teploty,
 • pravidelná dezinfekcia priestorov v budove,
 • pri odchode z pracoviska dodržiavať minimálne 2 metrový odstup,
 • pri osobnom stretnutí vyhnutie sa pozdravu potrasením rukami,
 • vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • používanie dezinfekčných prostriedkov a častejšie umývanie si rúk.

Téma: Koronavírus COVID-19. Najčastejšie otázky a odpovede pre zamestnávateľov. Pozrite si prehľad najčastejších otázok a odpovedí z pohľadu Zákonníka práce. Informácie na priloženom linku spracovala Zukalová – Advokátska kancelária s.r.o.

Najčastejšie otázky a odpovede pre zamestnávateľov.

Prístupy firiem k aktuálnej situácii

Nachádzame sa v situácii, ktorú ešte nikto z nás doteraz neriešil. Prístupy vedenia spoločností sú rôzne. Niektoré spoločnosti:

 • sa rozhodli (zatiaľ) pokračovať vo výrobe a nastaviť určité obmedzenia pre zníženie rizika nákazy,
 • museli svoje podniky dočasne zavrieť z titulu nariadenia vlády,
 • sa rozhodli pozastaviť výrobu kvôli ochrane zdravia svojich ľudí,
 • zmenili spôsob poskytovania služieb a hľadajú nové možnosti.

 

Čo má spoločné koronavírus s inováciami?

Od prvého výskytu napadnutia koronavírusom COVID-19 uplynuli presne dva týždne a s veľkou pravdepodobnosťou môžeme povedať, že opatrenia, ktoré vydala vláda ešte nejaký ten týždeň, či mesiac potrvajú. V tomto krátkom období sa väčšina firiem, rodín, ale aj jednotlivcov dostala z kvadrantu I. do kvadrantu II. Ako naznačuje nasledujúci obrázok. V kvadrante I. sa nachádzajú spoločnosti, ktoré majú relatívne trvalý príjem, ale ich produktové portfólio je zložené z pôvodných produktov. Vplyvom súčasnej krízy však spoločnosti pociťujú znížený až nulový záujem o svoje produkty, alebo služby a dostali sa do kvadrantu II.

Tieto spoločnosti majú v zásade dve možnosti: počkať kým sa situácia upokojí a o ich produktu bude mať zákazník znovu záujem, alebo využijú svoj potenciál a zdroje a inovujú svoje portfólio. Prvá možnosť je závislá od finančnej situácie spoločnosti, ale tá druhá mobilizuje vnútornú energiu a prispôsobuje sa novým trhovým podmienkam prostredníctvom inovácií. Dostávajú sa do kvadrantu III. Posledný  kvadrant IV. je kvadrantom, kde firmy využili svoju potenciál a príležitosť a bez ohľadu na krízu pravidelne inovujú svoje portfólio.

Ak v tomto prípade hovorím o STABILITE mám na mysli istoty v podobe pravidelného príjmu, sociálneho kontaktu a dostupných služieb. V kvadrante II. sme však tieto istoty stratili a potrebujeme nájsť východisko v podobe zmeny myslenia. Na internete sa začali objavovať nové INOVÁCIE – ponuky služieb, ktoré sa rodia ako huby po daždi. Môžem uviesť niekoľko príkladov:

 • reštaurácia začala roznášať jedlo priamo na adresu objednávateľa,
 • cvičiteľka jogy precvičuje online cez internet,
 • školenia sú realizované online cez internet,
 • výrobná spoločnosť zmenila svoje portfólio a začala šiť rúška,
 • eventová agentúra využíva svoje automobily a rozváža potraviny domov,
 • cestovateľka namiesto ponuky leteniek, predáva pexeso s najkrajšími miestami sveta,
 • a pod.

Obrázok: Stabilita vs. tlak na inovácie

Je jasné, že nie všetky služby sa dajú realizovať rovnakým spôsobom. Automobil asi nevyrobíme na diaľku, pretože si to vyžaduje spoluprácu viacerých tímov priamo vo výrobe. Čakať so založenými rukami nám však nepomôže. Musíme hľadať nové možnosti, nové profesie, nové prístupy, inovácie.

Dovolím si preto ponúknuť Vám jednu zo šablón Gamified Startup – The new canvas for growth generation. https://www.gamifiedstartup.com/free-package, ktorá by Vás mohla posunúť z kvadrantu II. cez kvadrant III. až ku kvadrantu IV. Cieľom je naštartovať diskusiu ohľadom inovácií a nových príležitostí. Spolu s našim partnerom Gamified Startup máme pripravené online prostredie app.moqups.com.  Tímy tak vedia pracovať virtuálne.

Ponuka tréningu: https://4industry.consulting/trening/restartujte-svoj-biznis-gamified-startup-toolkit/

Growth Engine Board (Build Version) sa používa na vizualizáciu a sledovanie kľúčových komponentov rastu. Poskytne vám jasný obraz o všetkých kľúčových veciach, ktoré chcete vytvoriť alebo vylepšiť. Inšpiráciou pre spracovanie šablóny bola metodika GET/KEEP/GROF od Steva Blanka.

The new canvas for growth generation

Napíšte nám, čo sa Vám podarilo vymyslieť, prípadne s čím potrebujete pomôcť.

 

Niekoľko tipov aj pre Vás

Počas našich konzultácií využívame tieto nástroje:

 1. Skype for Business https://www.skype.com/en/get-skype/
 2. ZOOM.us https://zoom.us/pricing
 3. Microsoft Teams https://products.office.com/sk-sk/microsoft-teams/group-chat-software
 4. Webex https://www.webex.com/

Ak máte skúsenosti aj s inými nástrojmi radi ich s Vami vyskúšame.

 

Naša online ponuka

Našu kompletnú ponuku https://4industry.consulting/treningy/ sme pripravení realizovať prostredníctvom online konzultácií a 2 hodinových školení.

Zostaňme v spojení aj v období, ktoré nepraje osobným stretnutiam.

 

Ing. Roman Bače, PhD.

Konzultant 4industry consulting,
bace@4industry.consulting

 

Zdroje

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.