Efektívnosť práce je jedna z kľúčových oblastí zvyšovania produktivity. Meranie produktivity vyjadruje, ako efektívne dokáže pracovník, linka, zariadenie premieňať vstupy na výstupy. Keďže produktivita úzko súvisí s časom, každá zbytočná strata času ako napr. prestoj, chýbajúci materiál, nedisciplinovať pracovníka efektivitu práce znižujú. Existuje niekoľko princípov, ktoré nám môžu pomôcť ako nepracovať rýchlejšie ale rozumnejšie.

  1.  Jasne definovať ciele

 „Toto nemá zmysel.“ Často počúvame vo firmách z úst pracovníkov. Nezmyselný formulár, zbytočný úkon alebo nedostatočne vysvetlená činnosť, ktorá zvyšuje krvný tlak jej vykonávateľom. Čas je drahý a netreba ním plytvať. Vytipujte zbytočné činnosti, ktoré je možné odstrániť resp. hľadajte alternatívny spôsob ich vykonávania. Najjednoduchší spôsob zvyšovania efektívnosti je zbytočnú operáciu zrušiť a nevykonávať.

  1.   Využívať zdravý rozum

Ako zlepšiť pracovisko? Chceme najlepšie riešenie, world class, benchmark. Fajn. Linky a pracoviská ako „z časopisov“ sú vizuálne pekné, moderné, ale samozrejme aj drahé. Zaplatí sa to? Možno áno, ale môj návrh je využiť hlavne zdravý rozum. To možno nebude také „in“, ale určite nás to nezruinuje. Dva krát meraj a raz rež. Platí to aj pri zvyšovaní efektivity.

  1. Využívať poradcov a skúsenosti druhých

Je potrebné sa poučiť z vlastných chýb. Príslovie pekné, ale je to skutočne nutné? V dnešnej dobe sa dá čerpať z chýb iných a poučiť sa z toho pri hľadaní vlastnej cesty. Netvrdím, že konzultant všetko videl, všade bol a všetko vie. No zo svojej skúsenosti usudzujem, že ak ma požiadal zákazník o názor na určitý problém, tak prvé čo sa my vynáralo boli príbehy firiem, ktoré riešili podobné témy. Ako postupovali, aké chyby urobili a čo bolo nakoniec najvýhodnejšie. Minimálne v tomto Vám skúsený poradca vie pomôcť.Niekedy možno len inšpirovať.

  1. Zabezpečiť pracovnú disciplínu a morálku

Bez práce nie sú koláče platilo a platí. Poznal som manažéra, ktorý mal heslo: “Demokracia končí pred bránou podniku“. Samozrejme, firma nie je väzenie ani nápravný ústav, ale disciplína je dôležitá. Treba začať u seba a následne to vyžadovať aj u pracovníkov. Pozitívny príklad je dôležitý, vtedy sa aj autorita buduje sama bez vynucovania, krátenia odmien a podobne. Skúste túto cestu a výsledok sa dostaví.

  1. Zaistiť spravodlivé odmeňovanie a vhodné pracovné podmienky

 V súvahe účtovníctva poznáme vzťah MÁ DAŤ/DAL. Obe strany musia byť vyvážené. Rovnaké to je aj vo firme. Jedna strana je výkon pracovníka, ktorý očakáva manažment no na druhej strane je odmeňovanie a pracovné podmienky, ktoré očakávajú pracovníci. Musí to byť tiež vyvážené. Preto je potrebné sa sústrediť na prehľadný systém odmeňovania založený na jasných pravidlách. Rovnako tak je veľmi dôležité zamerať sa na zlepšenie ergonómie pracoviska. Môže sa to znať že napr. ergonomické náradie je len zbytočná nákladová položka, ale z dlhodobého pohľadu Vám vklad do ergonómie prinesie okrem zníženia námahy aj zvýšenie produktivity.

  1. Mať spoľahlivú a včasnú evidenciu nákladov a výsledkov práce

Online. Toto by malo byť cieľom pri sledovaní výsledkov o výkonoch pracovníkov, strojov, liniek. Rovnako tak o prestojoch, ich dôvodoch, ekonomických nákladoch na podporné činnosti ako je logistika, údržba a podobne. Dá sa samozrejme vychádzať aj z papierovej evidencie, ktorá je na konci zmeny nepresne vyplnená, následne prepisovaná do rôznych tabuliek a na druhý deň prezentovaná na porade, kde už v danom čase nevieme adekvátne reagovať, jednoducho už je neskoro. V dnešnej dobe je veľké množstvo už nie predražených nástrojov, ktoré nám dajú presné dáta vtedy, keď ich skutočne potrebujeme.

  1. Štandardizovať výkon pracovných operácií

Normovanie nie je strašiak, práve naopak. Môže definovať jasné pravidlá, kto, koľko, za koľko. Odporúčame Vám zamerať sa na kontrolu Vašich noriem či po rôznych zmenách, opatreniach, nových zariadenia ešte odpovedajú realite. Z mojich skúsenosti Vám môžem povedať, že neodpovedajú. Každá odchýlka či už do plusu alebo mínusu je zlá. Ak Vám to aj v priemere vychádza, nemôžete byť spokojní. Predsa ak raz jedného druhu výrobku vyrobíte o 10 viac a druhého výrobku o 10 menej tak to neznamená že ste vyrobili oba v priemere správne.

  1. Správne organizovať činnosti pracovníkov a projektovať pracoviská

Flexibilita pracovníkov = flexibilita procesu. Nepotrebujete všade a ani na všetko najlepších pracovníkov, ktorí vedia všetky operácie. Bolo by to fajne ale zároveň aj veľmi drahé riešenie. Je potrebné pripraviť vhodnú štruktúru a nastaviť adaptačný proces tak aby sme vedeli pružne reagovať na zmenu požiadaviek zákazníka. Súvisí s tým aj projektovanie priestoru, ktorý sa dokáže prispôsobiť rýchlo zmenám. Ide o pružné montážne bunky, rýchle prestavenie strojných zariadení, využívanie automatického chodu strojov, správne vybalancovanie liniek a podobne.

  1. Automatizujte

Nebojte sa toho a nepredstavujte si, že pojem automatizácie je spojený len so zložitými linkami, robotmi v klietkach a obrovskou investíciou. Je potrebné hľadať „to pravé orechové“ pre Vaše podmienky.Zamerajme sa aj na malé zlepšenia, hľadanie príležitosti pre prípravky znižujúce prácnosť, nahradzujte ručné skrutkovanie skrutiek a nanášanie lepidla, integrujte dopravníky gravitačné aj hnané pre zníženie vzdialeností a pod. Následne sa zamerajte na zložitejšiu automatizáciu, využívanie kolaboratívnych robotov, nakladacích a vykladacích zariadení až po projektovanie zariadení na mieru. 

  1. Štandardizovať pracovné pokyny a výrobnú dokumentáciu

Určite ste v živote varili alebo jedli kotlíkový guľáš. Budete súhlasiť, že každý krát je to trošku iné…trošku originálne. Iná chuť, farba, hustota. U guľášu je to fajn, máme svoje recepty a postupy. No ak tento princíp použijeme aj v bežnej práci tak asi nebudeme až tak spojkoní. Nechceme stále iný výrobok, rozdielnu kvalitu, spotrebu času a materiálu. Štandardizácia je preto dôležitou súčasťou zabezpečenia efektívnosti. Je však dôležité vybrať správnu formu, spracovanie, podanie tak aby to nebol len byrokratický dokument.

Vyskúšajte tieto pravidlá, verím že môžu pomôcť dosiahnuť cieľ zvýšiť efektivitu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Budeme hľadať riešenie spolu.

Ing. Matúš Višňanský
Konzultant
4industry consulting, s.r.o.

 

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.