Jedna + jedna sú dve. 6 kg za 3 min = 2 kg za minútu. Matematika, ktorá sa vyučuje na prvom stupni základnej školy. Počítať potrebujeme aj vo výrobe. Počítame kapacity strojov, spotrebu času zákazky, potrebný počet pracovníkov na linke, zmenový výkon, veľkosť dávky a podobne. Nie je to však často také jednoduché ako v úvodných príkladoch. Do výpočtu vstupuje viacero faktorov, pri ktorých je potrebné zvážiť ich vplyv. Musíme kombinovať, porovnávať, tvoriť zložité konštrukcie, ktoré sú následne nepoužiteľné. Často sa preto uchyľujeme k hrubému, neobjektívnemu odhadovaniu spotreby času. A tu začínajú problémy. Neobjektívna norma, zle stanovený zmenový výkon, nedosahovanie výkonu strojov, nízka produktivita a nespravodlivé odmeňovanie. Môžeme to zmeniť tak, že na výpočet noriem nebudeme potrebovať super výkonný počítač ani diplom z matematiky.

 

Čo je normatív?

Určite ste sa v minulosti stretli s nejakou formou normatívu. Možno potvrdia kuchárky, že aj taký recept môžeme označiť za normatív. Ak chceme napríklad kvalitné cesto, musíme dodržať pomer múky, vody, mlieka a podobne. Mnohí z nás „nekuchárov“ hľadáme normatív v kuchárskych knihách, aby sme niečo jedlé vytvorili.  Stavebník rovnako musí dodržať určitý pomer vstupných surovín, aby miešaný betón plnil svoj účel dlhé roky. Rovnako je možné vytvoriť niečo podobné aj pre proces výroby, kde nám už spomínaný normatív pomôže „navariť“ spotrebu času tým, že do hrnca nahádžeme správne parametre, ktoré je potrebné posúdiť.

 

Kde sa normatív dá uplatniť

Máte široké portfólio výrobkov. Jednotlivé výroby sa na seba podobajú a rozdiely môžeme vidieť v dĺžke, šírke, výbave a  podobne. Výrobky môžeme spájať do rodín, kde je možné použiť podobný, resp. rovnaký výrobný postup (operácie). Výrobky sú vyrábané na objednávku podľa špecifikácie zákazníka a je potrebné kalkulovať cenu pri ponukovom konaní. Normu spotreby času nie je potrebné definovať na „sekundu presne“ a akceptujeme toleranciu ± 5%. Ak niektorú z týchto podmienok je možné nájsť vo Vašej výrobe, tak je metodika normatívov vhodná aj pre Vás. Je potrebné sa len rozhodnúť, ako chcete svoje normy definovať.

 

Ako na to?

V prvom rade je dôležité si vytvoriť skupinu výrobkov, pre ktorú budeme vytvárať spoločný normatív. Logicky v danej skupine by mal byť rovnaký alebo podobný výrobný postup, t. j. poradie a počet operácií.

V druhom kroku musíme definovať podstatné činitele. Čo je podstatný činiteľ? Predstavme si, že potrebuje pokladať dlažbu. Určite nezáleží, či je dlažba zelená alebo modrá. No na druhej strane je asi dôležité odlíšiť rozmer dlažby, tvar miestnosti a podobne. Tieto položky majú na spotrebu času určite vplyv. V rámci procesu sa vyskytuje niekoľko skutočne podstatných činiteľov, ktoré je potrebné nájsť. Nie je to jednoduché a v určitých prípadoch to musíme následne testovať, či sme skutočne identifikovali všetky aspekty, ktoré bolo potrebné zvážiť. Až vtedy je možné normatív použiť pre všetky výrobky v našej skupine.

Typické činitele sú napríklad:

  • Počet skrutiek pri montáži
  • Počet kusov do krabice pri balení
  • Množstvo vyrobených kusov z jedného vstupného polotovaru
  • Rýchlosť linky
  • Výbava výrobku – komponent je alebo nie je súčasťou výrobku
  • a pod.

 

Jednoduchá ukážka

Predstavme si, že chceme vytvoriť normatív na proces balenia. Definujeme si základnú štruktúru nášho procesu balenia nasledovne:

Pre jednotlivé úkony operácie balenia je potrebné definovať čas. Na určenie času môžeme použiť priame pozorovanie alebo metódy vopred určených časov, napr. MTM.

Následne môžeme počítať spotrebu času pre:

  • Zložitú krabicu
  • 3 výrobky
  • 2 etikety

 

 

Je to samozrejme zjednodušený príklad pre pochopenie princípu. V reálnej výrobe je faktorov a premenných viac, ale netreba sa toho obávať. Tvoril som normatívy v rôznych druhoch priemyslu – služby, stavebníctvo, výroba a stále sme dokázali vytvoriť vhodnú štruktúru. Budem rád za otázky a kontaktovanie.

Ing. Matúš Višňanský
konzultant
visnansky@4industry.consulting

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.