Až na výnimky sa každá ľudská práca skladá z pohybov. Tieto pohyby na seba nadväzujú, opakujú sa a postupne vytvárajú väčší celok. Tieto celky môžeme označiť úkonom a následne operáciou. Pohyb je však časovo veľmi krátka činnosť, ktorá sa klasickými metódami veľmi ťažko posudzuje. Existujú však metódy, ktoré umožňujú stanoviť čas veľmi presne.

V mnohých prípadoch dostávam otázku, ako správne stanoviť spotrebu času, ak ide o typy operácií, kde má pracovník veľa možností čas ovplyvňovať. Môže to byť z rôznych dôvodov – skúsenosti,  zručnosti, voľba samotných pohybov a nevylučujem ani zámernú snahu ovplyvniť výsledok merania. Rovnako je problematické stanovenie času na operáciách vo fáze nábehu výroby. Tam je veľmi ťažké odhadovať tempo práce, ktoré by bolo pre skúseného operátor normálne.

Metódy vopred určených časov, ktoré je možné na určovanie spotreby času využiť, mnoho z týchto otázok riešia. Naša spoločnosť využíva metódy MTM/UAS (Universal Analysis System) a rovnako metodiku MOST (Maynard operation sequence technique). Obe spoľahlivo riešia širokú škálu operácií. Obe vychádzajú zo základnej metódy MTM (Methods Time Measurement). Metódy sú využiteľné bez výrazných obmedzení a kľúčovou výhodou je veľmi ťažké spochybňovanie výsledkov týchto analýz. Sú celosvetovo platné a uznávané.

Ukážka sekvenčného modelu v metodike BasicMOST

Postup pri analýze

Na začiatku musí byť zadanie, ktoré definuje požadované množstvo analyzovaných operácií. Vo väčšine prípadov ide o komplexnú analýzu všetkých pozícií na linke. Výsledkom je okrem samotného časového normatívy aj návrh na preusporiadanie úkonov s cieľom čo najlepšieho vybalansovania pracovníkov. Niekedy môže byť zadanie orientované len na vybrané operácie, úzke miesta alebo na vybrané výrobky. Na základe zadania je následne možné pripraviť časovú náročnosť a harmonogram samotnej analýzy.

Druhým krokom je dôkladné naštudovanie pracovného postupu každej operácie. Je dôležité, aby operátor pracoval v súlade s postupom. Vyhotovenie videá, pri analýze ktorého zistíme, že polovicu úkonov nevykonával operátor v súlade s postupom, je stratou času.

Video je pri MTM analýze je veľmi dôležité. Pri vizualizácii detailov je možné potom diskutovať o samotných úkonoch kvalifikovanejšie. Samozrejme metódu MTM je možné použiť aj na procesoch, ktoré fyzicky neexistujú. Vtedy vychádzame z výkresu produktu, layoutu pracoviska a definovaného postupu operácie.

Ďalším krokom je výber správnej metódy MTM.
Pre veľmi krátke operácie trvajúce niekoľko sekúnd je vhodné použiť metódu MINIMOST. Obsahuje v sebe detailný pohľad na mikropohyby, rovnako je možné analyzovať centimetre, uhly, preklápanie zraku a podobne. Áno, možno ste prekvapení, ale aj toto má vplyv na čas.

Dva príklady:

Predstavte si, že ak skrátite vzdialenosť k debničke s materiálom zo 60 na 30 cm. Pri stovke opakovaných uchopení je možné ušetriť 43 sekúnd. Ak takýchto uchopení je v jednom výrobnom cykle napríklad 5, tak môžeme ušetriť v rámci jedného cyklu 2,1 s. Pri operácii trvajúcej napríklad 20 sekúnd to predstavuje úsporu 10%. Relatívne zadarmo.

Druhý často opakovaný problém je zbytočná chôdza a ohýbanie. Napríklad, ak urobíte 1 krok ku palete a ohnete sa pre vloženie výrobku, tak Vaša spotreba času je o 2,5 sekúnd vyššia ako uchopenie z dosahu a bez ohýbania sa. Pri 100 kusoch za pracovnú zmenu je to strata viac ako 4 minúty.

Ďalším krokom je postupný rozbor pohybov, definovanie druhu pohybu a jeho charakteristík. 

Formulár MTM/UAS

Pripravené výsledky sú prezentované zákazníkovi. V prípade potreby sú realizované korekcie, ktoré môžu byť zapríčinené zmenou pohybu alebo znížením náročnosti pohybu. Veľkou výhodou, že rozbor je veľmi detailný a je možné vykonávať ďalšie analýzy ako je napríklad balancovanie linky, rozbor pridanej a nepridanej hodnoty, vyťaženie pracovníka a podobne.

V prípade, že aj Vy uvažujete o definovaní spotreby času metódou vopred určených časov, radi sa prídeme pozrieť priamo k Vám a preberieme možnosti spolupráce.

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.