Každý deň pracujeme alebo ak chcete tak bojujeme s časom. Budete súhlasiť, že je ho málo v osobnom aj pracovnom živote. Potrebujeme čas pre operátorov a stroje na výrobu súčiastok, kvalitár potrebuje čas na kontrolu, logistika spotrebuje čas na prípravu komponentov v sklade, majster potrebuje čas na rannú poradu, účtovník aj obchodník rovnako míňajú pracovný čas. Základnou otázkou koľko času. Nie veľa ani málo, skrátka spravodlivo pre zamestnávateľa aj zamestnanca.

Zadanie

Rovnakú otázku sme nedávno riešili vo firme z oblasti odevného priemyslu. Na úvodnom stretnutí padli problematické oblasti ako sú definovanie objektívneho 100% výkonu, rozdiely medzi jednotlivými oddeleniami a ľuďmi, rôzne často nesystémové prirážky a podobne. Veľmi podobné to je vo viacerých firmách.

 

Projekt začal analýzou súčasného systému na tvorbu noriem. Následne boli vydefinované pilotné prevádzky, kde boli identifikované kľúčové problémy a oblasť normovania na týchto oddeleniach bola často predmetom konfliktov medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Priebeh projektu

Projekt sme rozdelili do niekoľkých fáz.

  1. Vytvorenie výrobkových skupín (rodín)

Keďže firma má veľké portfólio, nebolo možné merať všetky výrobky. Firma mala stovky výrobkov, ktorých meranie by časovo aj finančne projekt značne predražilo.

  1. Snímkovanie predstaviteľov

Vo vybraných skupinách výrobkov sme definovanie predstaviteľov (najväčší objem v kusoch) a pustili sme sa do snímkovania. Nastavili sme štandardne stroje, vybrali skúsených operátorov a niekoľko dní prebiehali meranie rôznych výrobkov podľa aktuálnej dostupnosti a plánu výroby. Vo väčšine v týchto projektoch nezasahujeme do plánu výroby a nejako neohrozujeme plynulosť výroby.

  1. Vyhodnotenie noriem

Po dostatočnom množstve údajov prebieha spracovanie dát. Je to množstvo výpočtov priemerov, grafov, porovnávanie podobných výrobkov medzi sebou, vyhodnocovanie rozdielov a hľadanie správnych parametrov na základe ktorých čas stúpa alebo klesá.

  1. Vytvorenie výstupu

Výstup z podobných projektov je vo forme tabuliek a prezentácie, kde porovnávame súčasne platnú normu s navrhovanou, porovnávame súčasne platné prirážky s navrhovanými a v neposlednom rade prezentujeme formou videí rôzne formy plytvania. Rovnako  hľadáme optimálny pracovný postup, kde je najoptimálnejší pomer čas/kvalita.

Vyhodnotenie projektu

Určite je dôležitý pohľad na celkové zhodnotenie aký dopad má takýto projekt na celkové čísla. Je to samozrejme individuálne. Všetko záleží od východiskového stavu. V tomto konkrétnom prípade boli výsledky celkom zaujímavé. Pre výpočet sme použili objem výrobkov za rok 2018. Výpočty poukázali na možné zníženie spotreby času v rozsahu 7 až 20% podľa jednotlivých operácií. Pri danej veľkosti firmy to predstavuje viac ako 10 000 ušetrených normohodín za rok. Po implementácii nových noriem je návratnosť tohto projektu 3 až 4 mesiace.

V prípade, že riešite podobné otázky, neváhajte nás kontaktovať. Za kontaktovanie, alebo email nič nedáte.

Ing. Matúš Višňanský
konzultant
visnansky@4industry.consulting

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.