Optimalizačné procesy vo výrobe a logistike zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní efektívnosti, znižovaní nákladov a zvyšovaní celkovej výkonnosti. Nie je otázka či, ale čo, ako a v akom poradí optimalizovať, aby boli kroky logické a priniesli požadovaný efekt.

V nasledujúcej časti Vám priblížime postupne optimalizačné oblasti, ktoré je potrebné riešiť.

  1. Plánovanie výroby: Efektívne prideľovanie zdrojov, definovanie výrobných sekvencií a plánovanie činností s cieľom minimalizovať prestoje a maximalizovať tok.
  2. Riadenie zásob: Dosiahnutie správnej rovnováhy medzi držaním nadmerných zásob (ktoré viažu kapitál) a vyskladňovaním (ktoré ohrozujú výrobu a montáž).
  3. Optimalizácia procesov: Analýza a zlepšovanie výrobných procesov s cieľom znížiť cyklový čas, znížiť celkovú prácnosť, znížiť energetické náklady a optimalizovať plochu.
  4. Kontrola kvality: Implementácia procesov na zabezpečenie toho, aby produkty spĺňali kvalitatívne parametre, eliminovali sa chyby, odpady a opravy.
  5. Optimalizácia dodávateľského reťazca: Zefektívnenie materiálových tokov, toku komponentov a hotových produktov s cieľom skrátiť dodacie termíny
  6. Lean prvky: Uplatňovanie princípov a nástrojov leanu s cieľom zlepšovania a skracovania toku pridanej hodnoty.
  7. Six Sigma: Použitie štatistických metód na identifikáciu a odstránenie chýb s cieľom zlepšenia kvality
  8. Automatizácia a robotika: implementácia automatizácie a robotiky pomôže presunúť vykonávanie opakujúcich sa úloh z človeka na robota a tak zlepšiť presnosť prípadne rýchlosť daných úkonov.

 

 

Pridaná vs. nepridaná hodnota
Zmapovať súčasný stav, zadefinovať, ktoré prvky optimalizovať, aký môže byť prínos optimalizácia Vám pomôžeme. Napíšte a nezávisle sa porozprávame o možnostiach.

Ak sa chcete dozvedieť viac o iných možnostiach spolupráce navštívte našu  stránku.  www.4industry.consulting

Autor článku:
Ing. Matúš Višňanský
konzultant
visnansky@4industry.consulting

 

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.