S rozvojom digitalizácie a informatizácie v súčasnosti exponenciálne rastie objem dostupných dátových informácií, ktoré so sebou nesú naviazané množstvo cenných informácií. Rozkľúčovanie týchto informácií predstavuje obrovský potenciál v raste výrobnej efektívnosti, obchodnej účinnosti a inovačnej spôsobilosti.

 

Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj posledná štúdia McKinsey a Company. Tá po zverejnení štúdie tvrdí, že dôraz na využívanie a analýzu dostupných údajov a nimi získaných poznatkov, dokáže zabezpečiť pre firmy odlíšenie svojich produktov a služieb na trhu. Dátová analytika dokáže ponúknuť nasmerovanie, či už cez stratégie spojené s optimalizáciou nákladov, alebo stratégie zamerené na inovačný rast.

 

 

 

 Obr. Zdroj: McKinsey Global Institute analysis

 

 

 

Organizácie, ktoré sa usilujú prinášať hodnotu pomocou analytických údajov, však majú pred sebou tieto výzvy:

  1. Stále pretrváva nedostatok analytických talentov. Podľa IBM sa do roku 2020 počet pracovných miest pre všetkých profesionálov v USA zvýši o 364 000 pracovných miest na 2 720 000 pracovných miest, avšak iba 23% pedagógov tvrdí, že všetci absolventi amerických univerzít budú mať dostatočné zručnosti v oblasti informatiky a analytiky.
  2. Výber správnych analytických nástrojov na získanie objektívnych poznatkov z údajov, na ktoré sa dá reagovať, bude určite výzvou. Firmy totiž stále viac požadujú nástroje, ktoré sú ľahko použiteľné a dostatočne spoľahlivé. Skúsenosť potvrdzuje, že komplexné nástroje na analýzu údajov, ktoré sa ťažko používajú, vytvárajú bariéry pre pracovné tímy zamerané na rast pridanej hodnoty.

V spoločnosti 4industry consulting využívame aktívne pre analýzu údajov balík produktov spoločnosti Minitab®. Pre dátovú analytiku predovšetkým funkcie Minitab® Statistical Software, pre optimalizačné projekty a komplexné nástroje Continuous Improvment Companion by Minitab®, alebo pre prediktívnu analytiku Salford Predicitve Modeler®.

 

Robiť lepšie rozhodnutia a získavať konkurenčnú prednosť podnikania bude jedna z kľúčových kompetencií špecialistov, ktorí dokážu s dostupnými údajmi zmysluplne pracovať.

  

Ing. Peter Kormanec

konzultant

kormanec@4industry.consulting

  

Spoločnosť 4industry consulting je zmluvne oprávnená spoločnosťou Minitab Ltd okrem iného, tiež formou knižných publikácií, článkov či iných dokumentov demonštrovať praktické ukážky využitia softwéru Minitab a Quality Companion.

  

 

 

ZAUJAL VÁS ČLÁNOK?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.