Projekt

ObjeKtivizácia výkonových noriem

Spolupráca v oblasti normovania práce vybraných technologických operácií za účelom verifikácie súčasne používaných normatívov a zadefinovanie potenciálu pre zvýšenie produktivity práce.

Intro

Profil spoločnosti

Strojárenská spoločnosť zameraná na výrobu detailov a zvarencov pre traktory, zemné a cestné stroje, kombajny a  poľnohospodársku techniku, ale aj manipulačnú techniku a ďalšie stroje.

Spoločnosť je pro-exportne zameranou firmou, ktorej zákazníkmi sú nadnárodné firmy a svetoví lídri vo svojich oblastiach pôsobenia.
S firmami John Deere a Caterpillar spolupracuje viac ako 12 rokov.

ZADANIE

Projekt

 • Analyzovať na vybraných operáciách a výrobkoch súčasnú spotrebu času
 • Porovnať spotrebu času s aktuálne nastavenou normou
 • Porovnať parametre súčasného normatívu s objektivizovanými hodnotami z priamych námerov
 • Overiť skladbu aktuálne platnej normy a posúdiť či obsahuje všetky reálne vykonávané úkony (komplexnosť normy)
 • Analyzovať spoluprácu – človek/stroj
 • Overiť používanú metodiku pre definovanie spotreby času, zadefinovať nedostatky a navrhnúť prípadné zmeny v konštrukcii normatívu
 • Identifikovať potenciál pre zvýšenie produktivity práce a zníženie prácnosti
  • pridaná a nepridaná hodnota
  • návrhy na zmeny postupu
  • návrhy na zmeny layoutu
  • návrhy na zmeny prípravného času
  • vyťaženie pracovníkov
 • Identifikovať príležitosti na zvýšenie automatizácie a robotizácie

Postup

Fázy riešenia

1.Vytvorenie skupín produktov (rodín) pre všetky výrobné technológie

 • Rozbor platného normatívu a parametrov, ktoré sú kalkulované
 • Analýza vybraných produktov v rámci jednotlivých operácií,
 • Rozdelenie produktov do skupín podľa podobnosti – parametre podobnosti sú vyberané individuálne pre jednotlivé technológie
 • Rozdelenie vybraných výrobkov do skupín

2.Snímkovanie operácií v každej výrobnej technológii

 • Oboznámenie pracovníkov s meraním spotreby času
 • Meranie spotreby času vybraných výrobkov priamym pozorovaním
 • Analýza nastavenia stojných zariadení v súlade s dokumentáciou a technologikými požiadavkami
 • Analýza spotreby času jednotlivých parametrov podľa normatívu
 • Posúdenie produktivity práce – ergonómia pracoviska, usporiadanie pracoviska, používanie náradia a pomôcok
 • Identifikácia problémových oblastí znižujúcich výkon a zvyšujúcich prácnosť

3.Spracovanie výsledkov a vyhodnotenie

 • Prezentácia výsledkov vyplývajúcich z analýzy a merania práce
 • Návrh úpravy normatívu a jeho parametrov
  • Objektivizácia času daného parametra
  • Redesign konštrukcie normatívu vzhľadom na aktúalne pracovné postupy
  • Vyodnotenie zmeny trvania operácií po objektivizácii normatívou
 • Katalóg odporúčaných aktivít pre zlepšenie prduktivity a organizácie práce
 • Návrh postupu a časového rámca pre implementáciu odporúčaných aktivít

Results

Dosiahli sme

Ručné zváranie

-14%

UBR rovnanie

-13%

TRBV ohýbanie

-15%

Zváranie robot

-14%

Výsledok spolupráce

„Objektivizované hodnoty spotreby času vyplývajúce z validovaných normatívov boli po odshúlasení zástupcami zamestnaneckých odborov zavedené do praxe.“

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.