Mentoring - cielený rozvoj certifikačného audítora

Analýza koreňových príčin

Spolupráca v oblasti mentoringu zameraného na analýzu riešenia koreňových príčin s cieľom podporiť osobný rozvoj pracovníkov certifikačnej spoločnosti v danej problematike.

Intro

Profil spoločnosti

Certifikačná spoločnosť ponúkajúca objektívne zhodnotenie vzhľadom na platné normy a technické alebo industriálne smernice. Spoločnosť, ako časť celosvetovej skupiny sídli na Slovensku a spravuje všetky certifikačné služby. Podporuje potreby s viac ako 60-timi akreditovanými medzinárodnými smernicami.

ZADANIE

Mentoring projektového tímu

  • Pochopiť metodiku určovania koreňových príčin analyzovaných problémov v priemyselných podnikoch.
  • Získať prehľad používaných nástrojov pri uplatňovaní metodiky a vedieť praktický používať uvedené nástroje vrátane schopnosti interpretácie ich výsledkov.
  • Byť pripravený argumentovať v praktickej rovine u svojich zákazníkov o správnosti, adekvátnosti a objektívnosti dosiahnutých výsledkov z použitých nástrojov na analýzu určovania koreňových príčin
  • Mentoringom prebrať pripravené reálne situácie z praktického života.

Postup

Fázy riešenia

Analýza problémov a identifikácia koreňových príčin
Krok 1: Kategorizácia vplyvov ( potenciálnych príčin)
Krok 2: Možnosti identifikácie potenciálnych vplyvov
Metódy na generovanie potenciálnych príčin
• 5W2H
• Brainstorming, Brainwritting 6-3-5
• Affinity chart
• Relation chart
• Cause and Effect chart
• Pareto chart
• Fault Tree Analysis
Krok 3: Algoritmus identifikácie a potvrdenia koreňových príčin
Metódy potvrdenia skutočných príčin
• 5 WHY
• Korelačná analýza
• Matrix Plot
• MultiVari Chart
• Regresná analýza
• Main Effect Plot
• Interaction Plot
Krok 4: Sumarizácia potvrdenia skutočných príčin
Precvičenie uvedených nástrojov v prostredí MS Excel a Minitab
Analýza konkrétnych prípadov z reálneho prostredia
Zhrnutie hlavných poznatkov daného dňa a diskusia

Results

Dosiahli sme

Metodika určovania koreňových príčin v praxi audítora

pass 

Aplikácia nástrojov na reálnych príkladoch klienta

done

Schopnosť správne vyhodnotiť použitie nástroja

ready

Schopnosť interpretovať výsledky majiteľom procesu

ready

hodnotenie spolupráce

„Plne som porozumel metodike analýzy koreňových príčin, získal som prehľad o používaných nástrojoch a objasnil som si konkrétne situácie z reálnych auditov.“

Auditor IATF 16949:2016

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.