Tréning a analýza

Analýza spotreby času metodikou BASICMOST

Spoluprácu v oblasti normovania spotreby času, definovanie výkonu a vyvažovanie linky vo fáze pred sériovej výroby.

Intro

Profil spoločnosti

Dodávateľ vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), chladenia hnacích motorov (PTC) a elektrických a hybridných systémov riadenia tepla pre automobilový priemysel. 

ZADANIE

Analýza spotreby času na linke

Formou praktického tréningu naučiť pracovníkov spoločnosti používať metódy vopred určených časov, hlavne BASICMOST. Súčasťou projektu bolo na vybranej linke zadefinovať takt, výkon, úkony pre jednotlivé pozície na linke, ktoré bola ešte len vo faze rozbehu sériovej výroby.

 • Analyzovať vybrané operácie metodikou BasicMOST a definovanie noriem spotreby času
 • Zvýšenie produktivity vybalancovaním spotreby času jednotlivých pozícií a prehodnotenie pozície vykonávaných úkonov
 • Definovanie taktu linky
 • Návrhy na zlepšenie ergonómie pracovísk
 • Identifikovať príležitosti na zvýšenie výkonnosti
 • Na praktických príkladoch overiť znalosti metodiky BasicMOST

 

Postup

Fázy riešenia

1.Video analýza

 • Výber operácií, ktoré chceme analyzovať
 • Naštudovanie pracovného postupu
 • Natočenie videa jednotlivých operácii
 • Definovanie spotreby času metodikou BASICMOST

2.Definovanie spotreby času metodikou BASICMOST

 • Analýza pracovného postupu štandard/realita
 • Analýza činností na jednotlivých pozíciách
 • Diagram vyváženia linky súčasný stav
 • Identifikácia obmedzení a problémových oblastí pri zvyšovaní produktivity
 • Analýza všetkých pohybov pridávajúcich a nepridávajúcich hodnotu

3.Optimalizačné návrhy

 • Návrh preusporiadania úsekov za účelom vyváženia linky
 • Definovanie taktu linky
 • Definovanie výkonu linky
 • Analýza vyťaženie zariadení – analýza prestojov, interferencie a pod.

Results

Dosiahli sme

Pripravený tím na používanie metodiky BASICMOST

OK

Zníženie časového rozdielu medzi operáciami

-25%

Zníženie spotreby času video verzus časový návrh

-41% 

Potenciály na zníženie spotreby času

 

OK

hodnotenie spolupráce

„Metodika jasne poukázala ako je možné presne definovať spotrebu času aj v prípravnej faze. Rovnako nám analýza zadefinovala úzke miesta, ktoré musíme optimalizovať”

Plant manager výrobného závodu, automobilový priemysel

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.