Analýza

AUDIT PROCESOV ÚDRŽBY VÝROBNÝCH ZARIADENÍ

Spolupráca v oblasti systémového auditu potenciálov výkonnosti a stratégie smerovania údržby výrobných zariadení, s cieľom podporiť riadenie a rozvoj útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv.

Intro

Profil spoločnosti

Globálna spoločnosť zameraná na povrchovú úpravu vyrobkov pre automobilový priemysel, strojárstvo a zdravotnícke nástroje. Povrchové technológie zahŕňajú bezprúdové niklové pokovovanie, tvrdé eloxovanie, ako aj povrchovú úpravu polymérovými a zinkovými vločkami.

ZADANIE

Audit & benchmark procesov údržby

polupráca v oblasti systémového auditu potenciálov výkonnosti a stratégie smerovania údržby výrobných zariadení, s cieľom podporiť riadenie a rozvoj útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv.

 • Analyzovať operatívne, riadiace a podporné procesy útvaru údržby a organizáciu starostlivosti o výrobné zariadenia v spoločnosti.
 • Zhodnotiť aktuálny stav fungovania systému údržby, programu TPM (Total Productive Maintenance) a identifikovať príležitosti na zvýšenie výkonnosti procesov údržby.
 • Identifikovať chýbajúce prvky programu TPM resp. nesúlad s požiadavkami programu TPM, jeho implementácie a fungovania v závode.
 • Definovať postup implementácie krokov pre optimálne využitie identifikovaných príležitostí.
 • Porovnať aktuálny stav fungovania systému údržby a jeho výkonnosť s priemyselnými firmami SR a ČR – benchmarking.
 • Navrhnúť manažérsky systém údržby a starostlivosti o výrobné zariadenia v súlade s prvkami programu TPM na mieru spoločnosti 

 Navigovať zodpovedných pracovníkov v optimálnom postupe práce smerom k rozvoju programu starostlivosti o výrobné zariadenia, ich hospodárnosti a očakávanej prevádzkyschopnosti.

Postup

Fázy riešenia

1.Realizačná fáza auditu

 • Analýza jednotlivých procesov a útvarov údržby – podľa metodiky spoločnosti 4ic 
 • Analýza výkonu údržbárskych činností 
 • Analýza vybraných činností resp. útvarov úzko súvisiacich s údržbou (výroba – posúdenie technického stavu strojov, interview s pracovníkmi výroby a dotknutých procesov)
 • Analýza dokumentácie poskytnutej počas auditu na vyžiadanie 

2. Fáza prezentácie výsledkov a návrhov zmien

 • Prezentácia výsledkov auditu a zhodnotenie fungovania systému údržby v závode.
 • Benchmarking hodnotených oblastí výkonnosti údržby v rámci:
  • priemyselnej výroby SVK a CZE,
  • segmentu výroby automobilov – automotive (SVK a CZE),
  • best of the best v priemysle (SVK a CZE).
 • Návrh odporúčaných aktivít pre komplexné zlepšenie fungovania systému údržby.
 • Návrh časového rámca pre implementáciu odporúčaných aktivít.
 • Návrh podpory spoločnosti 4ic pri implementácii navrhovaných zmien.

Results

Dosiahli sme

Vyhodnotenie výkonnosti údržby (%)

( )%

Návrh budúcej výkonnosti údržby (%)

75 %

Benchmark v priemysle a odvetví

( )%

Plán zmeny pre dosiahnutie potenciálov

ok

hodnotenie spolupráce

„Ciele ako aj forma auditu bola spoločnosťou 4industry navrhnutá individuálne na základe konzultácii a predstáv našej spoločnosti.

Realizovaný audit prebehol v súlade s vopred odsúhlaseným harmonogramom.

Forma prezentácie a osobné pohovory boli vedené na vysokej profesionálnej úrovni, pričom v každom bode bolo prihliadané na potreby a možnosti spoločnosti.

Priebeh auditu ako aj výsledky splnili naše očakávania.

Realizovaný audit hodnotím ako prínosný, s množstvom praktických ukážok a možností zlepšovania procesov údržby.

Na základe pozitívnych skúseností je pri nasledovnom procese re-designu manažérskeho systému údržby plánovaná ďalšia spolupráca so spoločnosťou 4industry consulting.“

Quality manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.