Analýza

Audit procesov údržby výrobných zariadení

Spolupráca v oblasti systémového auditu potenciálov výkonnosti a stratégie smerovania údržby výrobných zariadení, s cieľom podporiť riadenie a rozvoj útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv.

Intro

Profil spoločnosti

Textilná spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu  zdravotníckych textílií.  Pri produkcii výrobkov využíva kruhové pletacie technológie, ploché osnovné pletenie a celý rad automatických a ručných šijacích strojov.

ZADANIE

Audit & benchmark procesov údržby

Podporiť pracovníkov spoločnosti pri riadení a rozvoji útvaru údržby s dôrazom na vysokú výkonnosť prevádzkovania výrobných zariadení a hospodárnosti ich opráv.

 • Analyzovať operatívne, riadiace a podporné procesy útvaru údržby a organizáciu starostlivosti o výrobné zariadenia v spoločnosti.
 • Zhodnotiť aktuálny stav fungovania systému údržby a identifikovať príležitosti na zvýšenie výkonnosti procesov údržby.
 • Porovnať aktuálny stav fungovania systému údržby a jeho výkonnosť s priemyselnými firmami SR a ČR – benchmarking.
 • Definovať postup implementácie krokov pre optimálne využitie identifikovaných príležitostí.
 • Navrhnúť manažérsky systém údržby a starostlivosti o výrobné zariadenia na mieru spoločnosti.

Postup

Fázy riešenia

1.Realizačná fáza auditu

 • Analýza jednotlivých procesov a útvarov údržby – podľa metodiky spoločnosti 4ic 
 • Analýza výkonu údržbárskych činností – snímka vybraných pracovníkov údržby a vybranej aktivity údržby
 • Analýza vybraných činností resp. útvarov úzko súvisiacich s údržbou (výroba – posúdenie technického stavu strojov, interview s pracovníkmi výroby a dotknutých procesov)
 • Analýza dokumentácie poskytnutej počas auditu na vyžiadanie 

2. Fáza prezentácie výsledkov a návrhov zmien

 • Prezentácia výsledkov auditu a zhodnotenie fungovania systému údržby v závode.
 • Návrh odporúčaných aktivít pre komplexné zlepšenie fungovania systému údržby.
 • Návrh časového rámca pre implementáciu odporúčaných aktivít.
 • Návrh podpory spoločnosti 4ic pri implementácii navrhovaných zmien.

Results

Dosiahli sme

VYHODNOTENIE VÝKONNOSTI ÚDRŽBY (%)

( ) %

NÁVRH ÚROVNE BUDÚCEJ VÝKONNOSTI

78%

BENCHMARK V ODVETVÍ -Textilný

( )%

Plán zmeny pre dosihanutie budúc. úrovne

OK

Konkrétne údaje v prázdnych ( ) sú dostupné len pre obchodných partnerov spoločnosti 4industry consulting.

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.