Ergonomická analýza

Eliminácia vzniku príčin chorôb z povolania

Spolupráca v oblasti ergonomického pracoviska

Intro

Profil spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou elektromotorov do rôznych spotrebičov používaných bežne v domácnosti.

ZADANIE

Analýza ergonómie na statorovej linke

Úlohou analýzy bolo na základe nevyhovujúcich výsledkov z EMG meraní (meranie lokálnej svalovej záťaže) na vybraných kontrolných pracoviskách statorovej linky definovať nápravné opatrenia, ktoré:

 • Eliminujú jednostranné zaťaženie rúk pri vykonávaní kontrolných čiností
 • Znížia zaťaženie hmotnosťou
 • Zlepšia pracovnú polohu pri práci
 • Eliminujú zbytočné mikropohyby vykonávané pri kontrolných činností

Postup

Fázy riešenia

1.Analytická fáza

 • Obhliadka pracoviska
 • Naštudovanie dokumentov a videa
 • Naštudovanie výstupov EMG merania

2.Spracovanie výsledkov

 • Návrhy usporiadania pracoviska
 • Návrhy potrebných zariadení, prípravkov, nástrojov
 • Návrhy na automatizácia
 • Návrhy celkového layotu linky a pracovísk

3.Workshop

 • Prezentácia návrhu
 • Definovanie problémových oblastí
 • Optimalizácia návrhu
 • Príprava zadania pre výrobku
 • Spracovanie zadania podľa navrhovaných požiadaviek pre vytvorenie cenovej ponuky výroby pracoviska (napr. montážneho prípravku alebo robotizácie) – pre externého partnera

Results

Dosiahli sme

Zadefinovanie variantov layoutu

OK

Návrhy na zníženie spotreby času

> 10%

Návrhy na zníženie zaťaženia rúk

OK

Prezentácia technického riešenia

OK

hodnotenie spolupráce

„Analýza a prezentácia nám ukázala reálne možnosti realizácie ergonomických problémov na danom pracovisku. ”

Project manager

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.