Analýza

Ergonomická analýza

Analýza zameraná na hľadanie potenciálov pre zlepšenie ergonómie, zvýšenia produktivity a možností zavádzania automatizácie pre zníženie fyzického zaťaženia. 

Intro

Profil spoločnosti

Globálna spoločnosť zameraná na povrchovú úpravu vyrobkov pre automobilový priemysel, strojárstvo a zdravotnícke nástroje. Povrchové technológie zahŕňajú bezprúdové niklové pokovovanie, tvrdé eloxovanie, ako aj povrchovú úpravu polymérovými a zinkovými vločkami.

ZADANIE

Analýza zlepšenia ergonómie a zvýšenia produktivity

Východiskom ergonomickej analýzy je dôraz na:

 • Zmapovanie procesu vybraného procesu prostredníctvom priameho pozorovania:
  • ergonomické nedostatky v pracovnom procese
  • nedostatky pracoviska a jeho periférie
  • produktivita pracovníkov navešiavania – väzba na výkon linky
 • Definovať potenciály na minimalizáciu ergonomickej záťaže a zlepšenie produktivity práce – ergonomické pomôcky a zariadenia, zmena procesu, zmena layoutu, jednoduchá automatizácia, integrácia prípravku, robotizácia.
 • Definovať spôsob riešenia pre oblasti s potenciálom zmeny – konkrétne návrhy zmeny.
 • Návrh scenára a možností ako dosiahnuť vyčíslený potenciál, zadefinovať potenciálnych dodávateľov riešenia.
 • Sumarizácia benefitov z realizácie naplnenia potenciálu.

 

Postup

Fázy riešenia

Ergonomická analýza

1. Analytická fáza

 • priame pozorovanie operácií – hodnotenie úchopov, dosahov, pracovných polôh, manipulovaných hmotností, manipulácie s vozíkmi
 • hodnotenie praovného prostredia,
 • posudzovanie pracoviska a manipulačnéh priestoru,
 • analýza trvania operácií,
 • analýza operácií vo väzbe na výkon linky,
 • analýza spolupráce a vyťaženia,
 • analýza materiálového toku.

2. Fáza spracovania výsledkov a príprava záverečnej správy

3. Prezentácia záverečnej správy

 • potenciály na minimalizáciu ergonomickej záťaže a zlepšenie produktivity práce,
 • spôsoby riešenia pre oblasti s potenciálom zmeny – konkrétne návrhy zmeny,
 • scenár a možnosti ako dosiahnuť vyčíslený potenciál, zadefinovať potenciálnych dodávateľov riešenia,
 • sumarizácia benefitov z realizácie naplnenia potenciálu.

Results

Dosiahli sme

Katalóg ergonomických nedostatkov

ok

Návrhy pre elimináciu záťaže

ok

Návrh zmeny rastu produktivtiy

+ 25%

Plán zmeny pre dosiahnutie potenciálov

ok

hodnotenie spolupráce

„Analýzu považujem za výborne spracovanú a s výsledkami budeme pracovať tak, aby sme využili identifikovaný potenciál.“

Riaditeľ závodu

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.