projekt

PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁCIU IATF 16 949

Spolupráca v oblasti prípravy spoločnosti na implementáciu Automotive Quality Management System according to IATF 16949.

Intro

Profil spoločnosti

Spoločnosť zameraná na výrobu mechanických
komponentov na CNC strojoch pre priemyselný a automobilový
priemysel/poľnohospodárske a cestné mechanizmy.

ZADANIE

Príprava na certifikáciu podľa IATF 16 949

Pripraviť spoločnosť na certifikáciu podľa požiadaviek IATF 16 949 a úspešne realizovať samotný proces certfikácie.

1. Analyzovať súčasný systém manažérstva kvality v závode.

2. Definovať katalóg opetrení pre implementácie IATF 16949

3.  Podporiť tím CPS na ceste k dosiahnutiu certifikátu IATF 16 949.

Vo všetkých uvedených bodoch poskytnúť odbornú spätnú väzbu za navrhnuté a vykonané dielčie aktivity.

Navigovať zodpovedných pracovníkov v optimálnom postupe práce smerom k naplneniu cieľov projektu v očakávanom čase.

Postup

Fázy riešenia

1.Kick off

 • IAFT 16 949 seminár pre členov projektového tímu

2.Analýza súčasného systému manažérstva kvality

 • Analýza dotknutých procesov  Current Process Map review
 • Verifikácia súčasnej dokumentácie vo väzbe na požiadavky normy
 • Analýza všetkých odchýlok v súčasnom systéme

3.Návrh opatrení pre úspešnú implemntáciu IATF

 • Výber vhodných manažérskych a štatistických nástrojov pre hodnotenie kvality produktov, výkonnosti procesov a systému manažérstva kvality
 • Katalóg nevyhnutných opatrení a zmien
 • Návrh plánu implemntécie IATF 16949
 • Prezentácia plánu manažmentu spoločnosti

4.Podpora CPS tímu pre úspešnú implemntáciu IATF

 • Konzultácie s projektovým tímom a dohľad nad spracovaním dokumnetácie
 • Realizácia interných auditov
 • Spätná väzba pre nevyhnutné korekcie v zmysle dosiahnutia certifikácie

Results

Dosiahli sme

Analýza sučasného systému

ok

Návrh opatrení pre zavedenie IATF 16949

ok

Podpora tímu na ceste k certifikácii

ok

Certifikácia závodu na IATF 16949

2020

hodnotenie spolupráce

 

Plant manager, CPS components

ZAUJALA VÁS NAŠA REFERENCIA?

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám a my sa Vám ozveme.